May 30, 2022

ERIELL: Получен приток с 98% содержанием нефти

ERIELL: Получен приток с 98% содержанием нефти

ERIELL Group 29 мая 2022 года на месторождении «Восточный Ташлы» (Кашкадарьинская область) в результате успешного применения современных технологий получен приток нефти и газа на скважине №87.

В частности, специалистами Управления капитального ремонта скважин (УКРС) ERIELL для достижения цели был осуществлён переход на другой горизонт и проведены ремонтно-изоляционные работы (РИР), в том числе изоляция нижележащего горизонта, перфорация нового.

Затем для ускорения освоения скважины специализированной бригадой была применена котлюбинговая установка.

В результате получен промышленный приток нефти дебитом 79,2 кубометров в сутки и приток газа дебитом 16,5 тысяч кубометров в сутки.

При этом, в полученном продукте высокое содержание нефти - 98%.

Точное принятие решений и опыт специалистов компании дали возможность получить дополнительный объём нефтепродуктов для экономики страны на очередной скважине, имеющей сложные характеристики.

Заказчиком проекта является ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi (SEG).

Добавим, что ERIELL является Генеральным подрядчиком на объектах Sanoat Energetika Guruhi в рамках программы «Капитальный ремонт основных фондов» в период 2020-2023 гг. Проект охватывает месторождения Кашкадарьинской и Бухарской областей, Ферганской долины.

ERIELL: 98% neft tarkibiga ega oqim olindi

ERIELL Group kompaniyasi 2022 yil 29 may kuni “Sharqiy Tashli” (Qashqadaryo viloyati) konida zamonaviy texnologiyalarni muvaffaqiyatli qo‘llash natijasida №87-sonli quduqda neft' va gaz oqimi olindi.

Xususan, maqsadga erishish uchun ERIELL kompaniyasining quduqlarni kapital ta'mirlash Boshqarmasi (QKTB) mutaxassislari tomonidan boshqa qatlamga o‘tish va ta'mirlash-izolyasiyalash ishlari (TII), shu jumladan quyi qatlam izolyasiyasi, yangisini perforatsiya qilish ishlari amalga oshirildi.

Keyinchalik quduqni o‘zlashtirishni tezlashtirish uchun maxsus brigada tomonidan koltyubing uskunasi qo‘llanildi.

Natijada sutkasiga debiti 79,2 kubmetr neftning sanoat oqimi hamda sutkasiga debiti 16,5 kubmetr gaz oqimi olindi.

Shu bilan birga, olingan mahsulot yuqori neft' tarkibiga, ya'ni- 98%ga ega.

Kompaniya mutaxassislarining to‘g‘ri qarorlari va tajribalari, murakkab xususiyatli navbatdagi quduqdan mamlakatimiz iqtisodiyoti uchun qo‘shimcha xajmdagi neft' mahsulotlarni olish imkonini berdi. .

Loyiha buyurtmachisi “Sanoat Energetika Guruhi (SEG)” MChJ QK hisoblanadi.

Qo‘shimcha qilib aytamizki, ERIELL kompaniyasi 2020-2023 yillar davrida “Asosiy fondlarni kapital ta'mirlash” dasturi doirasida Sanoat Energetika Guruhi ob'ektlarida Bosh pudratchi hisoblanadi. Loyiha Qashqadaryo va Buxoro viloyatlari, Farg‘ona vodiysini o‘z ichiga oladi.