April 4, 2022

ERIELL: За март на объектах SEG подключено 7 скважин

ERIELL: За март на объектах SEG подключено 7 скважин

ERIELL Group в марте т. г. подключено 7 скважин на объектах заказчика ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi (SEG).

Также проложено 4,22 км шлейфов и 11 км газопроводов, а именно газопровод-коллектор диаметром 168х6мм от месторождения «Северный Култак» до точки врезки газопровода «Памук».

Работы проводилась в рамках проекта «Обустройство газовых месторождений со строительством межпромысловых и магистральных газопроводов ИП ООО SEG».

Добавим, что ERIELL Group ведёт работы на объектах Sanoat Energetika Guruhi в качестве Генерального подрядчика.

География проекта охватывает месторождения Каршинского региона, Республики Каракалпакстан и Ферганской долины.

ERIELL: mart oyida SEG ob'ektlarida 7 ta quduq ishga tushirildi

ERIELL Group joriy yil mart oyida buyurtmachi Sanoat Energetika Guruhi (SEG) XK MChJ ob'ektlarida 7 ta quduqni ishga tushirdi.

Shuningdek,4,22 km shleyf va 11 km gaz quvurlari, aynan esa “Shimoliy Kultak” konidan “Pamuk” gaz quvuri kesma nuqtasigacha 168x6 mm li diametrga ega bo‘lgan gaz quvuri o‘tkazildi.

Ishlar “Sohalararo va magistral gaz quvurlarini qurgan holda SEG XK MChJ gaz konlarini jihozlash” loyihasi doirasida amalga oshirildi.

Qo‘shimcha qilib aytish kerakki, ERIELL Group kompaniyasi Sanoat Energetika Guruhi ob'ektlarida Bosh pudratchi sifatida ishlarni amalga oshiradi.

Loyiha geografiyasi Qarshi hududi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Farg‘ona vodiysi konlarini o‘z ichiga oladi.