March 16, 2022

Интересное в отрасли: Проблема пробок в газовых скважинах решена

Интересное в отрасли: Проблема пробок в газовых скважинах решена

Вещество для растворения пробок, образующихся в скважинах при подводной добыче газа, создано учёными Казанского федерального университета.

Разработка полностью безопасна для морских обитателей, сообщает ассоциация «Глобальная энергия». Исследование проводилось с целью решения проблемы образования гидратов в скважинах, характерную для газодобычи на морском дне и в условиях вечной мерзлоты.

Гидраты, которые внешне напоминают снег или рыхлый лед, представляют собой твердые кристаллические вещества, формирующиеся из воды и газа при определенных термобарических условиях. Ликвидировать гидрат можно с помощью ингибитора – специального химического вещества, которое способно запустить реакцию, освобождающую поток газа в скважине от кристаллической пробки.

Однако ингибиторы, используемые в условиях вечной мерзлоты, неприемлемы для работы в море по экологическим соображениям. В связи с этим учёными разработан ингибитор, безопасный для экосистемы морского дна. Исследователи включили в состав нового вещества полимеры, которые ускоренно разлагаются при попадании в естественную среду. Поэтому неконтролируемый выход такого ингибитора на морской глубине не будет грозить экологическим ущербом.

Sohaga doir qiziqarli ma'lumotlar: Gaz quduqlaridagi tiqinlar muammosi hal etildi

Suv ostida gaz qazib olishda quduqlarda hosil bo‘ladigan tiqinlarni eritishga mo‘ljallangan modda Qozon federal universiteti olimlari tomonidan yaratilgan.

Ishlanma dengiz jonivorlari uchun mutlaqo xavfsiz, deya xabar beradi «Global energiya» uyushmasi.
Tadqiqot dengiz tubida gaz qazib olishga xos bo‘lgan va abadiy muzliklar sharoitida gidratlar hosil bo‘lishi muammosini hal qilish maqsadida o‘tkazildi.

Tashqi ko‘rinishidan qor yoki yumshoq muzni eslatuvchi gidratlar ma'lum bir termobarik sharoitlarda suv va gazdan hosil bo‘luvchi qattiq kristall moddalarni ifodalaydi. Gidratni quduqdagi gaz oqimini kristall tiqindan xalos qiluvchi reaksiyani ishga tushirishga qodir maxsus kimyoviy modda – ingibitor yordamida bartaraf etish mumkin.

Biroq, abadiy muzliklar sharoitida foydalaniladigan ingibitorlar ekologik nuqtai nazardan dengizda ishlash uchun maqbul emas. Shuni hisobga olgan holda olimlar tomonidan dengiz tubi ekotizimi uchun xavfsiz bo‘lgan ingibitor ishlab chiqildi. Tadqiqotchilar yangi modda tarkibiga tabiiy muhitga tushgach, tezlik bilan parchalanadigan polimerlarni kiritdi. Shuning uchun dengiz tubida bunday ingibitorning nazorat qilib bo‘lmaydigan darajada chiqishi ekologik zarar xavfini tug‘dirmaydi.