November 2, 2022

Первая трансконтинентальная система газопроводов – «Средняя Азия – Центр»

Первая трансконтинентальная система газопроводов – «Средняя Азия – Центр»

Развитие нефтегазовой отрасли Узбекистана неразрывно связано со строительством важнейшей газотранспортной артерии – трансконтинентальной системы магистральных газопроводов «Средняя Азия – Центр». С ее строительством появлялась новая инфраструктура, развивались отрасли производства, внедрялось современное оборудование, в самые отдаленные уголки приходила жизнь.

Трасса газопроводов прокладывалась среди барханных песков и пустынь, по земле, через которую проходил Великий шёлковый путь. «Средняя Азия – Центр» – проложен через территории Узбекистана, Туркменистана, Казахстана и России. Общая протяженность системы – около 5000 км.

Трансконтинентальная система построена между 1960 и 1988 годами. Строительство началось после открытия месторождения «Газли» в Бухарской области в 1956 году. Главная цель строительства – вобрать в себя мощные потоки природного сырья из Узбекистана и Туркменистана и транспортировать газ через территорию Казахстана в центральные районы России.

Развитие системы газопроводов «Средняя Азия – Центр» продолжалось вплоть до 1985 года. В результате была введена в эксплуатацию многониточная система магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

Система газопроводов строилась в сложных климатических условиях, в основном молодыми специалистами. В стройке участвовали сварщики, механизаторы высокой квалификации, инженеры, машинисты. Некоторым специалистам для участия в масштабном строительстве приходилось заниматься профессиональным переобучением. Сегодня газотранспортная система «Средняя Азия – Центр» – третья в мире по протяженности.

«O‘rta Osiyo – Markaz»- birinchi transkontinental gaz quvuri tizimi

O‘zbekistonda neft-gaz sanoatining rivojlanishi eng muhim gaz transport bo‘g‘ini-“O‘rta Osiyo-Markaz” transkontinental magistral gaz quvuri tizimining qurilishi bilan uzviy bog‘liq. Uning qurilishi bilan yangi infratuzilma paydo bo‘ldi, ishlab chiqarish sohalari rivojlandi, zamonaviy asbob-uskunalar joriy etildi, eng chekka hududlarga hayot kirib bordi.

Gaz quvuri yo‘nalishi barxan qumlari va cho‘llar orasidan, Buyuk Ipak yo‘li o‘tgan yer bo‘ylab yotqizildi. «O‘rta Osiyo – Markaz» – O‘zbekiston, Turkmaniston, Qozog‘iston va Rossiya hududi orqali o‘tgan. Tizimning umumiy uzunligi-5000 kilometrni tashkil etadi.

Transkontinental tizim 1960-1988 yillar orasida qurilgan. Qurilish ishlari 1956-yilda Buxoro viloyatidagi “Gazli” koni ochilganidan so‘ng boshlangan. Qurilishdan asosiy maqsad-O‘zbekiston va Turkmanistondan tabiiy hom-ashyoning kuchli oqimini o‘zlashtirish va gazni Qozog‘iston hududidan Rossiyaning markaziy hududlariga transport orqali tashishdan iborat.

«O‘rta Osiyo – Markaz» gaz quvuri tizimining rivojlanishi 1985 yillargacha davom etdi. Natijada magistral gaz quvuri va tarmoq gaz quvurlarining ko‘p ipli tizimi foydalanishga topshirildi.

Gaz quvuri tizimlari murakkab iqlim sharoitida, asosan yosh mutaxassislar tomonidan qurilgan. Qurilishda payvandchilar, yuqori malakali mexanizatorlar, muhandislar, mashinistlar ishtirok etdi. Ba'zi mutaxassislarga keng miqyosdagi qurilishda ishtirok etish uchun kasbiy qayta tayyorlashdan o‘tishlariga to‘g‘ri keldi. Bugungi kunda «O‘rta Osiyo – Markaz» - gaz tarnsport tizimi uzunligi bo‘yicha dunyoda uchinchi o‘rinda turadi.