June 29, 2022

#Интересноевотрасли

Исследования вязкости нефти автоматизировали

Для определения вязкости пластовой нефти разработан программно-аппаратный комплекс, который даёт показания с погрешностью не более 2%.

Разработка, которая по данным Neftegaz Territory принадлежит специалистам Тюменского нефтяного научного центра, значительно повышает эффективность лабораторных исследований и снижает их стоимость.

Вязкость пластовой нефти – важнейший технологический показатель, влияющий на нефтеотдачу пластов и объемы добычи.

Новый программно-аппаратный комплекс автоматически задает режим испытаний и управляет лабораторным оборудованием: вискозиметром высокого давления, криостатом, насосами. На основе экспериментальных данных программный комплекс с высокой точностью определяет вязкость пластовой нефти с погрешностью не более 2%.

Как утверждают разработчики, создать модель вязкости по данным экспериментов в 5 раз выгоднее, чем отобрать, доставить в лабораторию и провести комплекс исследований глубинных проб.

Neftning yopishqoqligi tadqiqotlari avtomatlashtirildi

Qatlam neftining yopishqoqligini aniqlash uchun 2% foizdan ko‘p bo‘lmagan xatolik bilan ko‘rsatadigan dasturiy-apparat majmui ishlab chiqilgan.

Neftegaz Territory ma'lumotiga ko‘ra, Tyumen' neft' ilmiy markazi mutaxassislariga tegishli bo‘lgan ishlanma laboratoriya tadqiqotlari samaradorligini sezilarli darajada oshiradi va ularning narxini pasaytiradi.

Qatlam neftining yopishqoqligi – qatlamlarning neft' bera olishligiga va qazib olish xajmiga ta'sir ko‘rsatuvchi eng muhim texnologik ko‘rsatkichdir.

Yangi dasturiy-apparat majmui avtomatik tarzda sinov rejimini belgilaydi va laboratoriya uskunasini boshqaradi: yuqori bosimli viskozimetr, kriostat, nasoslar. Eksperimental ma'lumotlar asosida, dasturiy majmua yuqori darajadagi aniqlikda qatlam neftining yopishqoqligini 2% foizdan ko‘p bo‘lmagan xatolik bilan aniqlaydi.

Ishlab chiqaruvchilarning ta'kidlashicha, eksperimental ma'lumotlarga asoslangan yopishqoqlik modelini yaratish, chuqurlikdan namunalarni tanlash, laboratoriyaga yetkazib berish hamda qator tadqiqotlar o‘tkazishdan ko‘ra 5 barobarga foydaliroq.