May 3

Экспедиция глубокого бурения № 2 подвела итоги работы за I квартал 2024 года

Экспедиция глубокого бурения № 2 подвела итоги работы за I квартал 2024 года

30 апреля 2024 года Экспедиция глубокого бурения ЭГБ № 2 провела совещание, посвященное результатам работы за I квартал 2024 года, а также Всемирному дню охраны труда. Мероприятие состоялось на базе производственного обеспечения (БПО) «Бешкент». В ходе совещания были представлены отчеты о промышленной безопасности и производственных показателях экспедиции.

Специалисты экспедиции внесли свои рекомендации по предотвращению и управлению чрезвычайными ситуациями, а также оценке производственных показателей. Особое внимание было уделено результатам работы инженерного состава производственно-технического отдела под руководством Набиева Бехзода Бобировича, включая в части заполнения онлайн суточных рапортов.

По итогам совещания лучшей бригадой по производственным показателям отмечена буровая бригада № 51 (180-ZJ-M-02, №08062).

Начальник ЭГБ № 2 Юсупов Уйгунжон Сидикович подчеркнул, что важно поддерживать высокие стандарты безопасности и эффективности производства на протяжении всего года. Он также выразил благодарность всем сотрудникам за их усердную работу и приверженность целям и задачам Группы компаний.

2-sonli chuqur burg’ulash ekspeditsiyasi 2024 yil I chorak ish yakunlarini sarhisob qildi

2024 yil 30 aprel kuni 2-sonli chuqur burg’ulash ekspeditsiyasi tomonidan 2024 yil I chorakdagi ish natijalari, shuningdek, Butunjahon mehnatni muhofaza qilish kuniga bag’ishlangan yig’ilish o’tkazildi. Tadbir “Beshkent” ishlab chiqarish ta’minot bazasi (ICHTB)da bo’lib o’tdi. Yig’ilish doirasida ekspeditsiyaning sanoat xavfsizligi va ishlab chiqarish ko’rsatkichlariga oid hisobotlar taqdim etildi.

Mutaxassislar favqulodda vazyatlarning oldini olish va boshqarish, shuningdek, ishlab chiqarish ko’rsatkichlarini baholash bo’yicha o’z tavsiyalarini kiritdi. Nabiyev Bexzod Bobirovich rahbarligidagi ishlab chiqarish-texnika bo’limi muhandislar tarkibining onlayn sutkalik raportlarni to’ldirish qismidagi ish natijalariga alohida e’tibor qaratildi.

Yig’ilish yakunlariga ko’ra, 51-sonli burg’ulash brigadasi (180-ZJ-M-02, №08062) ishlab chiqarish ko’rsatkichlari bo’yicha eng yaxshi brigada deb e’tirof etildi.

2-sonli chuqur burg’ulash ekspeditsiyasi boshlig’I Yusupov Uyg’unjon Sidiqovich, butun yil davomida xavfsizlikning yuqori standartlari va ishlab chiqarish samaradorligini saqlab qolish muhimligini ta’kidladi. Shuningdek, u barcha xodimlarga mashaqqatli mehnati va kompaniyalar guruhining maqsad hamda vazifalariga sodiqliklari uchun minnatdorchilik bildirdi.