February 27, 2022

ERIELL: Выполняется план капитального ремонта на объектах SEG

ERIELL: Выполняется план капитального ремонта на объектах SEG

ERIELL Group в качестве Генерального подрядчика на проектах SEG с начала 2022 года собственными силами компании выполнен плановый объем работы по Программе капитального ремонта основных фондов.

В том числе проведен ремонт участка нефтепровода от скважины «Шуртепе» до Установки подготовки нефти (УПН) «Шуртепе» цеха добычи нефти и газа (ЦДНГ). Протяженность нефтепровода - 490 погонных метров (пм), диаметр №4,89х6мм, диаметр условного прохода (Ду) 89х6мм.

Осуществлён монтаж БРХ (блока реагентного хозяйства) на месторождении «Северный Шуртан» ЦДНГ №3.

Также закончен монтаж БРХ на месторождении «Ширкент» ЦДНГ №2.

Добавим, что ERIELL также ведётся работа в качестве Генерального подрядчика на объектах ИП ООО «Sanoat Energetika Guruhi» (SEG) в рамках проекта по строительству газотранспортной системы SEG в период 2021 – 2024 гг. Проект охватывает месторождения Карши-Бухарского региона, Республика Каракалпакстан, Ферганской долины.

ERIELL: SEG ob'ektlarida kapital ta'mirlash rejasi bajarilmoqda

ERIELL Group tomonidan SEG loyihalarida bosh pudratchi sifatida joriy yil boshidan buyon kompaniyaning o‘z kuchlari bilan Asosiy jamg‘armani kapital ta'mirlash dasturi bo‘yicha rejadagi ishlar hajmi bajarildi.

Jumladan, «Sho‘rtepa» qudug‘idan neft' va gaz qazib olish sexi (NGQOS)ning «Sho‘rtepa» Neft' tayyorlash qurilmasigacha neft' quvuri uchastkasi ta'mirlandi. Neft' quvuri uzunligi - 490 pm, diametri - №4,89x6mm, shartli o‘tish yo‘li diametri (Du) - 89x6mm.

№3-sonli NGQOSning «Shimoliy Sho‘rtan» konida RXB (reagent xo‘jaligi bloki) montaji amalga oshirildi.

Shuningdek, №2-sonli NGQOSning «Shirkent» konida RXB montaji yakunlandi.

ERIELL tomonidan shuningdek «Sanoat Energetika Guruhi» (SEG) MChJ XK ob'ektlarida bosh pudratchi sifatida 2021-2024 yillarda SEG gaz-transport tizimini qurish loyihasi doirasidagi ishlar ham amalga oshirilmoqda. Loyiha Qarshi-Buxoro mintaqasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Farg‘ona vodiysi konlarini qamrab olgan.