August 26, 2022

ERIELL: На скважине №11 месторождения «Акназар» получен промышленный приток газа

ERIELL: На скважине №11 месторождения «Акназар» получен промышленный приток газа

ERIELL Group на месторождении «Акназар» (Кашкадарьинская область) успешно завершено бурение и освоение вертикальной скважины №11, в результате чего 15 августа 2022 года получен промышленный приток газа дебитом 60 тысяч кубометров в сутки.

Дебит газа замерялся на 10 мм штуцере.

Бурение скважины проводилось специалистами Кашкадарьинской экспедиции компании с 4 декабря 2022 года по 26 марта, затем до середины августа велись работы по её освоению бригадой №79 Управления по капитальному ремонту скважин ERIELL.

При освоении скважины было использовано HCR 7000 Мингард - запатентованная, экологически чистая технология, которая сводит к минимуму негативные уровни воздействия, скорость коррозии и отрицательные свойства HSE соляной кислоты, сохраняя при этом солюбилизирующую способность и скорость реакции.

Работа проводилась в рамках проекта «Бурение эксплуатационных нефтегазовых скважин на месторождениях ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi (SEG)».

Добавим, что ERIELL Group является Генеральным подрядчиком этого проекта.

ERIELL: «Oqnazar» konidagi 11-sonli quduqda sanoat gaz oqimi olindi

ERIELL Group kompaniyasi tomonidan “Oqnazar” (Qashqadaryo viloyati) konida 11-sonli quduqni burg‘ulash va vertikal quduqni o‘zlashtirish ishlari muvaffaqiyatli yakunlandi. Natijada joriy yilning 15 avgustida debiti sutkasiga 60 ming kubometrni tashkil etgan sanoat gaz oqimi olindi.

Gaz debiti 10 mm lik shtuserda o‘lchandi.

Quduqlarni burg‘ulash ishlari 2021 yil 4 dekabrdan 2022 yilning 26 martiga qadar kompaniyaning Qashqadaryo ekspedisiya guruhi mutaxassislari tomonidan amalga oshirildi, uni o‘zlashtirish ishlari esa avgust oyining o‘rtalariga kelib ERIELL quduqlarni kapital ta'mirlash boshqarmasining 79-sonli brigadasi tomonidan amalga oshirildi.

Quduqni o‘zlashtirishda patentlangan, ekologik xavfsiz texnologiya HCR 7000 Mingard qo‘llanildi. Bu esa tuzni eritish qobiliyati va reaksiya tezligini saqlagan holda salbiy ta'sir darajasi, korroziya tezligi va HSE tuz kislotasining salbiy xususiyatlarini kamaytirishga olib keladi.

Mazkur yo‘nalishdagi ishlar «Sanoat Energetika Guruhi (SEG) MChJ XK konlarida neft-gaz quduqlarini burg‘ulash loyihasi » doirasida amalga oshirildi.
ERIELL Group ushbu loyihaning Bosh pudratchisi hisoblanishini qayd etish joiz.