July 14, 2022

#Интересноевотрасли

Siemens предлагает пути «озеленения» нефтегазовой сферы

В «озеленении» или декарбонизации нефтегазового сектора значительную роль могут сыграть тепловые насосы и компрессоры для сжатия водорода. Такое мнение высказывают и обосновывают эксперты Siemens Energy (Германия).

Тепловые насосы сегодня активно вытесняют традиционные газовые или масляные котлы, работа которых связана со значительными выбросами парниковых газов.

Что же касается компрессоров для сжатия водорода, то компрессия, отмечается в статье экспертов, это ключевой компонент в цепочке создания стоимости водорода и в различных системах и технологиях, которые потребуются для декарбонизации перерабатывающих предприятий, а также в нефтегазовой промышленности в целом.

При этом при выборе компрессора для конкретного проекта эксперты советуют как можно раньше связаться с производителем оригинального оборудования (OEM), чтобы конструкция компрессора была оптимально реализована с учётом эксплуатационных ограничений объекта и/или процесса.

Это, безусловно, справедливо для любой прикладной задачи. Но в случае с водородом имеет серьёзное значение в силу уникальности его характеристик. Также такой подход имеет отношение и к сжатию CO2.

Siemens neft-gaz sohasiga “yashil texnologiyalar”ni joriy etish yo‘llarini taklif qilmoqda

Issiqlik nasoslari va vodorod kompressorlari neft -gaz sektoriga "yashil texnologiyalar"ni joriy etish yoki uning dekarboninzatsiyasida muhim rol o'ynashi mumkin. Bu fikrni Siemens Energy (Germaniya) kompaniyasi mutaxassislari bildirmoqda va o'z so'zlarini asoslab bermoqda.

Issiqlik nasoslari hozirda an'anaviy gazli yoki moyli qozonlarning o'rnini egallamoqda, sababi ularning faoliyati issiqxona gazlarini sezilarli miqdorda tarqatish bilan bog'liq.

Vodorodni siqish uchun mo'ljallangan kompressorlar haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, mutaxassislarning maqolasida ta'kidlanishicha, kompressiya vodorod qiymatining shakllanishidagi qo'shimcha zanjirda va qayta ishlash korxonalarini dekarbonizatsiya qilish uchun zarur bo'lgan turli tizimlar va texnologiyalarda, shuningdek, umuman neft va gaz sanoatida asosiy komponent hisoblanadi.

Biroq, mutaxassislarning maslahatiga ko'ra, ma'lum bir loyiha uchun kompressor tanlayotganda, imkon qadar tezroq original uskunalar ishlab chiqaruvchisi (OEM) bilan bog'lanish lozim. Chunki kompressorning konstruksiyasi obyekt va/yoki jarayonda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ekspluatatsion cheklovlarni inobatga olgan holda ishlab chiqilishi lozim.

Albatta, bu kabi talablar har qanday amaliy vazifa uchun qo'llanilishi lozim. Ammo vodorodning xususiyatlarining o'ziga xosligi tufayli yanada jiddiy ahamiyatga ega. Bu yondashuv CO2'ni siqish uchun ham amal qiladi.