September 7, 2022

ERIELL: На ПХГ «Газли» завершено строительство двух скважин

ERIELL: На ПХГ «Газли» завершено строительство двух скважин

ERIELL Group на месторождении «Газли» (Бухарская область) успешно завершено строительство двух скважин - №№ 1192 и 1252. Работы проведены с целью расширения подземного хранилища газа (ПХГ) «Газли».

Строительство завершено в конце августа: скважины №1192 - буровой бригадой №96 и скважины №1252 – бригадой №102 Газлинской экспедиции во главе с Ахрором Маъдиевым.

Добавим, что ERIELL Group с 2019 года выступает Генеральным подрядчиком проекта «Расширение ПХГ Газли», заказчиком которого является СП ООО Gazli Gas Storage. Компанией сегодня на объекте для бурения новых скважин задействовано 6 единиц буровых и подъёмных установок.

Целью реализации проекта «Расширение ПХГ Газли» является увеличение объема данного подземного хранилища газа с существующих 3 млрд до 6 млрд кубометров.

В Узбекистане два основных подземных хранилищ газа – «Газли» и «Ходжаабад». ПХГ «Газли» является крупнейшим в стране и его дальнейшее расширение связано наличием в данном регионе целого ряда перспективных месторождений. В частности, само месторождение «Газли», открытое в 1956 году, продолжает оставаться одним из самых крупных месторождений газа в Узбекистане.

ERIELL: «Gazli» YeOGOda ikki quduqni qurish ishlari yakunlandi

ERIELL Group tomonidan «Gazli» (Buxoro viloyati) konida 1192 va 1252-sonli ikkita quduqni qurish ishlari muvaffaqiyatli yakunlandi. Bu boradagi ishlar “Gazli” (EOGO) yer osti gaz omborini kengaytirish maqsadida olib borildi.

Qurilish ishlari joriy yilning avgust oyi oxirlarida-1192-sonli quduq 96-sonli burg‘ulash guruhi va 1252-sonli quduq Ahror Ma'diev boshchiligidagi Gazli ekspedisiyaning 102-sonli brigadasi tomonidan yakunlandi.

Qo‘shimcha sifatida aytish mumkinki, ERIELL Group 2019 yildan buyon buyurtmachisi Gazli Gas Storage MChJ QK bo‘lgan “Gazli YeGO ni kengaytirish” loyihasining Bosh pudratchisi sifatida faoliyat olib bormoqda. Kompaniya tomonidan bugungi kunda yangi quduqlar b'urg‘ilash uchun 6 ta birlik burg‘ilash va ko‘tarma uskunalar ishga solingan.

“Gazli YeGO ni kengaytirish” loyihasini amalga oshirishning maqsadi yer osti gaz omborining amaldagi 3 mlrd kub metr gaz xajmini 6 mlrd ga yetkazishdan iborat.

O‘zbekistonda ikkita aasosiy yer osti gaz ombori mavjud –«Gazli» va “Xo‘jaobod”. «Gazli» YeGO mamlakatda eng yirik YeGO hisoblanadi va uning yanada kengaytirilishi mazkur hududda qator istiqbolli konlar mavjudligi bilan bog‘liq. Xususan, 1956 yilda ochilgan «Gazli» konining o‘zi O‘zbekistondagi eng yirik gaz konlaridan biriligicha qolmoqda.