April 4, 2022

#ERIELLLadies: В кадре Феруза Уринова

#ERIELLLadies: В кадре Феруза Уринова

Представляем нашу очередную героиню – техника Производственно-технического отдела (ПТО) Каршинского региона Уринову Ферузу Олим кизи. Работать в ERIELL Group она начала с 2019 года.

В числе своих обязанностей Феруза Уринова выделила главные - составление и оформление заявок, документации, планов работ на бурение, работа с заказчиками, учёт наличия ТМЦ на складе. По своей специальности она стремится постоянно узнавать как можно больше.

«В работе для меня важно не стоять на одном месте, постоянно развиваться. Чтобы совершенствоваться в своём направлении важно учиться принимать решения и достигать поставленных целей», - считает наша героиня.

А еще, Феруза очень ценит уровень того коллектива, который она обрела, работая в ERIELL.

«В моей жизни с приходом в компанию появились новые интересные знакомства с замечательными людьми, настоящими профессионалами своего дела. Они помогли мне узнать много нового и интересного в работе на производстве».

Для такого увлечённого человека, как Феруза очень важно быть успешной, как на работе, так и в семье, то есть везде успевать. А уже когда выкраивается свободный часок, она с удовольствием может провести его за чтением хорошей книги.

Определяя же для себя понятие счастья, Феруза включает в него всех, кто ей дорог и важен.

«Счастье для меня состоит в здоровье и благополучии моих близких, успехе в работе и сплочённости нашего дружного коллектива и, конечно же, мире и спокойствии на земле».

#ERIELLLadies: Kadrimizda Feruza Urinova

Navbatdagi qaxramonimiz – Qarshi regioni Ishlab chiqarish-texnika (IChTB) bo‘limi texnigi O‘rinova Feruza Olim qizini sizga tanishtirmoqchimiz. ERIELL Group kompaniyasida u 2019 yildan ishlashni boshlagan.

O‘zining vazifalari qatoriga Feruza O‘rinova asosiylarini – talabnoma, hujjatlar, burg‘ilash ishlari rejasi, buyurtmachilar bilan ishlar, omborda TMS mavjudligi hisobi kabilarni ajratib olgan. O‘z ixtisosi bo‘yicha u doim imkoni boricha ko‘proq ma'lumot olishga intiladi.

«Ishda men uchun bir joyda to‘xtab qolmaslik, muntazam rivojlanish muhim hisoblanadi. O‘z yo‘nalishida doimiy ravishda rivojlanib borish uchun qarorlar qabul qilish va o‘z oldiga qo‘yilgan maqsadlarga erishishni o‘rganish kerak”,-deb hisoblaydi qaxramonimiz.

Yana, Feruza ERIELL da faoliyati davomida orttirgan jamoasini juda qadrlaydi.

«Kompaniyaga kelishim bilan hayotimda ajoyib insonlar, o‘z ishining xaqiqiy ustalari bilan qiziqarli tanishuvlar bo‘lib o‘tdi.Ular meni ishlab chiqarish ko‘plab yangiliklar va qiziqarli bilimlar bilan tanishtirishdi».

Feruza kabi qiziquvchan inson uchun ishda ham, uyda ham muvaffaqiyatli bo‘lish, ya'ni hamma yerda ulgurish juda muhim. Bo‘sh vaqt paydo bo‘lganda esa u bu vaqtni yaxshi kitob o‘qish bilan o‘tkazishni yoqtiradi.
Baxt tushunchasini ta'riflaganda Feruza unga o‘zi uchun qadrli va yaqin bo‘lgan insonlarni kiritadi.

“Baxt men uchun yaqinlarimning salomatligi va farovonligi, ishdagi muvaffaqiyat va inoq jamoamizning yanada jipslashuvi, va albatta, yer yuzida tinchlik demakdir”.