October 22, 2023

ERIELL prof education: очередной курс обучения сотрудников

ERIELL prof education: очередной курс обучения сотрудников

С 27 сентября по 13 октября 2023 года Учебным центром НОУ ERIELL prof еducation был организован очередной курс обучения по навыкам работы в MS Excel (Продвинутый модуль) для 14 сотрудников ERIELL Group. Занятия проходили в офисе, без отрыва от производства. Тренером выступила опытный преподаватель Узбекско-японского центра по развитию людских ресурсов Сучилина М. В.

Главная цель курса заключалась в обучении специалистов проведению расчетов с помощью встроенных функций Excel, подтягиванию данных через ВПР (работа с данными из двух таблиц), суммированию по условиям, подключению к анализу данных автоматической подсветки, применению сводных таблиц на продвинутом уровне и другим функциям.

На практических занятиях слушатели, проявляя высокую активность и заинтересованность, под контролем и разъяснениям преподавателя выполняли операции, делали расчеты, вычисления, отражающие рабочий процесс, демонстрировали свой профессиональный и личный потенциал, помогали друг другу, получали от тренера развернутые ответы на возникающие вопросы.

«В ходе обучения освоила полезные элементы работы с данными, формирование сводных таблиц. Очень познавательный курс, интересная подача, доступное объяснение информации, развернутые ответы на возникающие вопросы, насыщенная программа», - отметила одна из слушательниц курса, начальник планово-экономического отдела Демидова Людмила.

По итогам занятий был проведен экзамен, по результатам которого все слушатели получили высокую оценку – от 94 до 100 баллов по 100-бальной шкале, что свидетельствует о достижении целей курса профессионального развития.

ERIELL prof education: xodimlar uchun navbatdagi o'quv kursi

2023-yil 27-sentabrdan 13-oktabrgacha NRM ERIELL prof Education O‘quv markazida ERIELL Groupning 14 nafar xodimlari uchun MS Excel (Rivojlangan modul) ko‘nikmalari bo‘yicha navbatdagi o‘quv kursi tashkil etildi. Mashg'ulotlar ishlab chiqarishdan uzilishlarsiz ofisda bo'lib o'tdi. Trener sifatida O‘zbekiston-Yaponiya inson resurslarini rivojlantirish markazining tajribali o‘qituvchisi Suchilina M.V. qatnashdi.

Kursning asosiy maqsadi mutaxassislarni o'rnatilgan Excel funksiyalaridan foydalangan holda hisob-kitoblarni amalga oshirish,Vlookup (ikki jadvaldagi ma'lumotlar bilan ishlash) orqali ma'lumotlarni yig'ish, shartlar bo'yicha yig'ish, avtomatik ajratib ko'rsatish ma'lumotlar tahliliga ulanish, jadvallardan foydalanishni o'rgatish bo'ldi.

Amaliy mashg‘ulotlarda yuqori faollik va qiziqish ko‘rsatgan talabalar o‘qituvchi nazorati va tushuntirishlari ostida operatsiyalarni bajarib, ish jarayonini aks ettiruvchi hisob-kitoblarni amalga oshirib, o‘zlarining kasbiy va shaxsiy imkoniyatlarini namoyon etishdi, bir-birlariga yordam berishdi, yuzaga kelayotgan savollarga batafsil javoblar olishdi.

“Mashg‘ulotlar davomida ma’lumotlar bilan ishlash va jadvallarni yaratishning foydali elementlarini o‘zlashtirdim. Juda foydali kurs, qiziqarli taqdimot, maʼlumotlarning qulay tushuntirilishi, yuzaga kelayotgan savollarga batafsil javoblar, boy dastur menga juda manzur bo'ldi”, — dedi kurs ishtirokchilaridan biri, iqtisodiy rejalashtirish boʻlimi boshligʻi Lyudmila Demidova.

Mashg'ulotlar oxirida imtihon bo'lib o'tdi, uning natijalariga ko'ra barcha talabalar yuqori ball olishdi - 100 balllik tizimda 94 dan 100 ballgacha, bu malaka oshirish kursining o'z maqsadlariga erishilganligini ko'rsatadi.