February 8, 2022

Ачимовские отложения

Ачимовские отложения - один из наиболее перспективных видов ТРИЗов*.

Ачимовские отложения характеризуются сложным геологическим строением. Породы, из которых сложена ачимовские отложения, представляют собой чередование плотных мелкозернистых песчаников и глин.

Ниже несколько фактов:
◦Название было дано в 1995 г. по названию села Ачимово в Омской области
◦Залегают на глубине от 2500 до 4000 м.
◦Низкая проницаемость породы.
◦Аномально высокие пластовые давления
◦Охватывают практически всю Западную Сибирь от полуострова Гыдан до Тюмени и Омска

В следующих постах мы расскажем об опыте ERIELL в бурении ачимовских скважин.

*ТРИЗы - трудноизвлекаемые запасы. По сравнению с традиционными запасами для их добычи необходимы новые решения и технологии.

Achimov konlari - QOQBZ*ning eng istiqbolli turlaridan biri.

Achimov konlari murakkab geologik tuzilishi bilan ifodalanadi. Achimov konlari tashkil topgan jinslar zich mayda donachali qumtosh va tuproqlar ketma-ketligini ifodalaydi.

Quyida bir nechta faktni keltiramiz:
◦Uning nomi 1995 yilda Omsk viloyatidagi Achimov qishlog‘i sharafiga qo‘yilgan
◦Ular 2500 dan 4000 m gacha bo‘lgan chuqurlikda joylashgan
◦Jinsning past o‘tkazuvchanligi.
◦Anomal darajadagi yuqori qatlam bosimi
◦Gidan yarim orolidan Tyumen' va Omskgacha bo‘lgan hududgacha deyarli butun G‘arbiy Sibirni egallaydi

Keyingi postlarda biz ERIELLning Achimov konlarini burg‘ulashga oid tajribasi haqida so‘zlab beramiz.

*QOQBZ - bu qazib olinishi qiyin bo‘lgan zahiralar. An'anaviy zahiralarga qaraganda ularni qazib olish uchun yangi yechimlar va texnologiyalar zarur.