January 24, 2023

История нефти и газа Узбекистана: Нефтяные ключи и первые скважины Ферганской долины

История нефти и газа Узбекистана: Нефтяные ключи и первые скважины Ферганской долины

О природных богатствах Узбекистана было известно еще с древних времен, когда по пескам Кызылкума и горным перевалам проходил знаменитый Великий шёлковый путь.

Путешествовавшие в караванах торговцы останавливались в оазисах и небольших городах, чтобы отдохнуть и набраться сил. Уже тогда путники наталкивались на нефтяные ключи, которые встречались в Ферганской долине. Выходы нефти были известны в урочищах Майлисая (Андижанская область) и Камышбаши (Ферганская область).

Как сообщает новостной портал «ЦентрАзия», ссылаясь на газеты конца XIX века, только в Ферганской долине в 1870-1872 годах выявлено более 200 нефтяных ключей. В 80-х годах XIX века были заложены первые четыре разведочные скважины в урочище Камышбаши.

Первые скважины были пробурены ручным способом глубиной от 19 до 36 метров. Они давали нефть дебитом до 10 тонн в сутки. Вскоре в 1898 году начало действовать первое нефтепромышленное и торговое общество «Санто» – Среднеазиатское нефтяное торговое общество, созданное в Ферганской области.

O‘zbekistonning neft va gaz tarixi: Farg‘ona vodiysining neft buloqlari va birinchi quduqlari

O‘zbekistonning tabiiy boyliklari qadim zamonlardan, Buyuk Ipak yo‘lining mashhur savdo karvoni Qizilqum qumlari va tog‘ dovonlari orqali o‘tgan paytdan ma'lum bo‘lgan.

Savdogarlar dam olish va kuch yig‘ish uchun vohalar hamda kichik shaharlarda to‘xtashar edi. O‘sha vaqtlarda ham yo‘lovchilar Farg‘ona vodiysida otilib chiqqan neft buloqlariga duch kelishgan. Maylisoy (Andijon viloyati) va Qamishboshi (Farg‘ona viloyati) yerlari neft chiqishi bilan mashhur bo‘lgan.

“Markaziy Osiyo” axborot portalining XIX asrning oxirida nashr etilgan gazetalarga tayangan holda birgina Farg‘ona vodiysining o‘zida 1870-1872 yillarda 200 dan ortiq neft buloqlari aniqlanganligini xabar qiladi. XIX asrning 80-yillarida esa Qamishboshi yerlarida ilk to‘rtta qidiruv qudug‘i qazilgan.

Ilk quduqlar qo‘l yordamida 19 metrdan 36 metrgacha chuqurlikda burg‘ulangan. Ulardan sutkalik debiti 10 tonna bo‘lgan neft olingan. Ko‘p o‘tmay, 1898 yilda Farg‘ona vodiysida tuzilgan O‘rta Osiyo neft savdo jamiyati-“Santo” ilk neft va savdo jamiyati o‘z faoliyatini boshlagan.