December 1, 2022

На месторождении «Северный Уртабулак» получен приток нефти

На месторождении «Северный Уртабулак» получен приток нефти

28 ноября на месторождении «Северный Уртабулак» в Кашкадарьинской области специалисты ERIELL Group завершили работы по бурению и освоению скважины №56 ОЭ. В результате освоения скважины получен промышленный приток нефти дебитом 10,5 тонн в сутки.

Проведены работы:

📌Бурение скважины №56 ОЭ;

📌Работы по перфорации и спуску ЭЦН-50 (электроприводной центробежный насос);

📌Подключение скважины к шлейфу.

✅Мероприятия проводились буровой бригадой № 32 Бухарской экспедиции.

Проект: Проект: «ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi (Бурение и ЗБС)».

Заказчик: ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi.

«Shimoliy O‘rtabuloq» konida neft oqimi olindi

🇺🇿 ERIELL Group mutaxassislari tomonidan joriy yilning 28 noyabr kuni Qashqadaryo viloyatidagi “Shimoliy O‘rtabuloq” konining 56-sonli OE qudug‘ini burg‘ulash va o‘zlashtirish bo‘yicha ishlar yakunlandi. Quduqni o‘zlashtirish natijasida sutkalik debiti 10,5 tonna bo‘lgan sanoat neft' oqimi olindi.

Bajarilgan ishlar:

📌56-sonli OE quduq burg‘ulandi;

📌Perforatsiya va EMN-50 (elektruzatmali markazdan qochirma nasos)ni ishga tushirish bo‘yicha ishlar amalga oshirildi;

📌quduq shleyfga ulandi.

✅Chora-tadbirlar Buxoro ekspedisiyasining 32-sonli burg‘ulash brigadasi tomonidan olib borildi.

«Sanoat Energetika Guruhi MChJ XK (Burg‘ulash va YoUK)»loyihasidir.

Buyurtmachi: Sanoat Energetika Guruhi MChJ XK.