June 29, 2022

Дети сотрудников Устюртской экспедиции посетили Муйнак

Дети сотрудников Устюртской экспедиции посетили Муйнак

Состоялась экскурсия в город Муйнак для детей сотрудников Устюртской экспедиции. 20 детей в сопровождении представителя профсоюзного комитета совершили поездку на дно Аральского моря, чтобы увидеть местные достопримечательности, посетить кладбище кораблей, музей истории Муйнака и Аральского моря.

Как известно, Муйнак – город-порт исчезнувшего моря и край экстремальных путешествий. Муйнак был одним из самых больших рыболовецких городов в Средней Азии. Полвека назад здесь простиралось самое настоящее море, располагались зоны отдыха, крупнейший рыбоконсервный комбинат. Аральское море отошло почти на 200 км, оставив после себя пустыню.

На сегодняшний день Муйнак самобытный край, в котором можно познакомиться с жизнью местного населения, попробовать прекрасные блюда каракалпакской национальной кухни, послушать таинственную музыку бахши, увидеть красивые пейзажи каньонов.

Кроме того, следует отметить, что Муйнак обладает большим инвестиционным потенциалом. Здесь, на Западном Арале, располагаются большие запасы природного газа крупнейших месторождений «Шаркий Бердах» и «Сургиль».

Недалеко от Муйнака, в Кунградском районе, введен в эксплуатацию Устюртский газохимический комплекс, на котором осуществляется ежегодная добыча и транспортировка более 3,0 млрд м³ природного газа, более 115 тысяч тонн газового конденсата с месторождения «Сургиль».

Ustyurt ekspedisiyasi xodimlarining farzandlari Mo‘ynoqqa tashrif buyurishdi

Ustyurt ekspedisiyasi xodimlarining farzandlari uchun Mo‘ynoqqa shahriga ekskursiya tashkil etildi. Kasaba uyushmasi qo‘mitasining vakili hamrohligida 20 nafar bolalar Orol dengizi tubiga mahalliy diqqatga sazavor joylarni ko‘rish, kemalar qabristoniga, Mo‘ynoq tarixi muzeyi va Orol dengizi ziyorat qilish uchun sayohat qildilar.

Ma'lumki, Mo‘ynoq - yo‘qolgan dengizning port shahri va ekstremal sayohat mamlakatidir. Mo‘ynoq O‘rta Osiyodagi baliq ovlaydigan eng katta shaharlarning biri edi. Yarim asr muqaddam, bu yerda haqiqiy dengiz yastanib yotar edi, dam olish maskanlari, yirik baliq-konserva kombinati joylashgan edi. Orol dengizi o‘zining ortida sahroni qoldirib, deyarli 200 kilometrga kamaydi.

Bugungi kunga kelib Mo‘ynoq mahalliy aholi hayoti bilan tanishish, Qoraqalpoq milliy oshxonasining ajoyib taomlaridan tatib ko‘rish, baxshining sirli musiqasini tinglash, kan'onlarning go‘zal manzaralarini tomosha qilish mumkin bo‘lgan o‘ziga xos o‘lka hisoblanadi.

Bundan tashqari, Mo‘ynoq katta investisiya salohiyatiga ega ekanligini ta'kidlash lozim. Bu yerda G‘arbiy Orol dengizida eng yirik "Sharqiy Berdaq" va "Surg‘il"konlarida tabiiy gazning katta zaxiralari joylashgan.

Mo‘ynoqdan uncha uzoq bo‘lmagan Qo‘ng‘irot tumanida, har yili Surg‘il konidan 3,0 milliard m3 dan ortiq tabiiy gaz, 115 ming tonnadan ortiq gaz kondensati qazib olinadigan va transport vositasi orqali tashiladigan Ustyurt gaz-kimyo majmuasi foydalishga topshirildi.