November 23, 2022

5 фактов из истории нефтегазовой промышленности Узбекистана

5 фактов из истории нефтегазовой промышленности Узбекистана

Мы продолжаем рассказывать об удивительных фактах из истории развития нефтегазовой промышленности Узбекистана.

Факт 1️⃣. «…Да, здесь, конечно, есть нефть. Но как здесь жить?», – эти слова принадлежат известному геологу К.К. Калицкому о пустыне Кызылкум. Он один из первых совершил геологическое исследование пустыни, подтвердив, что недра Кызылкума богаты различными полезными ископаемыми, в числе которых нефть и газ.

Факт 2️⃣. В период 1870-1872 годы только в Ферганской долине было зафиксировано более 200 нефтяных источников. Эти сведения пробудили интерес иностранных промышленников, искавших выгодные возможности получения больших прибылей на этих территориях.

Факт 3️⃣. В конце XIX века в урочище Камышбаши (Ферганская долина) ручным способом были пробурены 4 скважины на глубину от 19 до 36 м. Эти скважины позволили получить нефть дебитом до 10 тонн в сутки.

Факт 4️⃣. Первый нефтеперегонный завод открыт в 1906 году на пустыре в Нурабаде (Самаркандская область), к которому днем и ночью тянулись вереницы повозок с сырой нефтью, полученной на Чимионском промысле в Ферганской области.

Факт 5️⃣. Первыми инвесторами в поиске и эксплуатации нефтяных месторождений на территории Узбекистана стали братья Нобель. В 1907 году их компания выкупила нефтепромысел «Чимион» и Ванновский нефтеперегонный завод. Интересными подробностями описывает свою жизнь в поселке Чимион Ферганской области шведский инженер Аксель Блумгрен в книге шведской писательницы Бриты Осбрик «Империя Нобель» в главе «В Чимион – почти в Китай!».

O‘zbekiston neft-gaz sanoati tarixidagi 5 ta fakt

Biz O‘zbekiston neft-gaz sanoatining rivojlanish tarixidan ajoyib faktlar haqida hikoya qilishni davom ettiramiz.

1️⃣ Fakt. «…Ha, bu yerda, albatta, neft' bor. Ammo bu yerda qanday yashash mumkin?», – mazkur so‘zlar taniqli geolog K.K. Kaliskomga tegishli Qizilqum cho‘li haqidagi fikrlardir. U birinchilardan bo‘lib cho‘lni geologik jihatdan o‘rganishni amalga oshirib, Qizilqum zamini turli foydali qazilmalar, jumladan neft' va gazga boy ekanligini tasdiqladi.

2️⃣ fakt. 1870-1872 yillar davrida birgina Farg‘ona vodiysida 200 dan ortiq neft manbalari qayd etilgan. Bu ma'lumotlar ushbu hududlarda katta daromad olishning foydali imkoniyatlarini qidiradigan xorijiy sanoatchilarning qiziqishini uyg‘otdi.

3️⃣ Fakt. XIX asr oxirida Farg‘ona viloyatining Qamishboshi hududida 4 ta quduq 19 metrdan 36 metrgacha chuqurlikda qo‘l yordamida burg‘ulandi. Ushbu quduqlar sutkalik debiti 10 tonna bo‘lgan neft' qazib olish imkonini berdi.

4️⃣ Fakt. Birinchi neft haydash zavodi 1906 yilda Samarqand viloyatining Nurobod shaharchasida ochilgan bo‘lib, unga Farg‘ona viloyatining Chimyon konida olingan hom neft to‘ldirilgan qator-qator aravalar kechayu-kunduz qatnagan.

5️⃣ Fakt. Aka-uka Nobellar O‘zbekiston hududida neft konlarini qidirish va foydalanishda birinchi investorlardan bo‘lgan. 1907yilda ularning kompaniyasi “Chimyon” neft' koni va Vannov neft' haydash zavodini sotib olgan. Shved muhandisi Aksel' Blumgren Farg‘ona viloyatidagi Chimyon qishlog‘ida o‘tkazgan hayotini Shved yozuvchisi Brita Osbrikning “Nobel imperiyasi” kitobining “Chimyon –deyarli Xitoyday” bobida qiziqarli tafsilotlar bilan tasvirlab bergan.