January 17

SIUT признан одним из лучших вузов Узбекистана

SIUT признан одним из лучших вузов Узбекистана

Научный прогресс Самаркандского международного технологического университета (SIUT) признан вторым по значимости в Национальной базе данных научных исследований узбекских вузов, согласно рейтингу, представленному Scienceweb (https://scienceweb.uz/institutions). Этот результат основывается на комплексных критериях оценки, таких как средний h-index ученых, трудящихся в университете, а также количество ссылок на их научные работы, опубликованные в международных журналах, базах данных, включая Scopus, Web of Science и Google Scholar.

В ближайшей перспективе SIUT планирует переезд в новый современный кампус, где созданы комфортные условия для учебы, жизни и научных исследований. Современное оборудование лаборатории поможет студентам практиковать и улучшать навыки в инженерии.

SIUT O’zbekistonning eng yaxshi OTMlardan biri deb tan olindi

Samarqand xalqaro texnologiya universiteti (SIUT) ning ilmiy taraqqiyoti Scienceweb (https://scienceweb.uz/institutions) taqdim etgan reytinga muvofiq, O’zbekiston oliy ta’lim muassasalari ilmiy  tadqiqotlar milliy ma’lumotlar bazasida ahamiyatlilik jihatidan ikkinchi o’rinni egalladi. Ushbu natija universitetda mehnat qilayotgan o’rtacha h-index olimlarning kompleks baholash mezonlari,  shuningdek, ularning Scopus, Web of Science va Google Scholar kabi xalqaro jurnallar, ma’lumotlar bazalarida chop etilgan ilmiy ishlariga qo’yilgan havolalar soniga asoslangan.

Yaqin orada  SIUT o’qish, yashash va ilmiy tadqiqot o’tkazish uchun qulay sharoitlar yaratilgan yangi zamonaviy kampusga ko’chib o’tishni rejalashtirgan. Zamonaviy laboratoriya asbob-uskunalari talabalarga muhandislik fanlari bo’yicha bilim va ko’nikmalarini yanada kengaytirish imkonini beradi.