November 7, 2023

Впечатляющие результаты работы Устюртской экспедиции

Впечатляющие результаты работы Устюртской экспедиции

Специалисты Устюртской экспедиции выполнили план проходки за октябрь на 103%.

Исходя из установленного плана на этот период, экспедиция планировала пробурить 3297 погонных метров проходки. Однако фактически специалисты смогли преодолеть этот план, достигнув отметки в 3412 пм.

Такой результат стал возможен благодаря успешной оптимизации работы на скважине № 14 месторождения «Западный Арал», что привело к увеличению механической скорости бурения. Кроме того, сокращение сроков мобилизационных и монтажных работ на скважине № 16 «Западный Арал» способствовало опережению графика начала бурения.

Эти впечатляющие результаты в очередной раз подтверждают высокий профессионализм специалистов Устюртской экспедиции ERIELL Group, которая осуществляет деятельность на трех проектах Заказчиков «Узбекнефтегаз», Saneg, Natural Gas-Stream и Uz-Kor Gas Chemical, чьи объекты расположены в Республике Каракалпакстан.

Ustyurt ekspeditsiyasi erishgan natijalar

Ustyurt ekspeditsiyasi mutaxassislari oktyabr oyidagi kovlab borish rejasini 103 foizga bajardilar.

Ushbu davr uchun belgilangan rejadan kelib chiqib, ekspeditsiya 3297 metr uzunlikni kovlab borib, burg’ilashni rejalashtirgan edi. Biroq, amalda mutaxassislar bu rejani 3412 metr uzunlikni qayd etgan holda bajardilar.

Bunday natijaga “G’arbiy Orol” konining 14-sonli qudug’idagi ishlarni muvaffaqiyatli optimallashtirish natijasida erishildi, bu esa mexanik burg’ulash tezligining oshishiga olib keldi. Bundan tashqari, “G’arbiy Orol” konining 16-sonli qudug’idagi mobilizatsiya va montaj ishlarining muddatlarini qisqarishi burg’ilash ishlarini boshlash jadvalidan o’tib ketishiga yordam berdi.

Ushbu salmoqli ko’rsatkichlar obyektlari Qoraqalpog’iston Respublikasida joylashgan buyurtmachilar “O’zbekneftgaz”, “Saneg”, “Natural Gas-Stream va “Uz-Kor Gas Chemical” kompaniyalarining uchta loyihasida faoliyat olib boruvchi ERIELL Group Ustyurt ekspeditsiyasi mutaxassislarining yuqori kasb mahoratiga ega ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.