November 13, 2023

Эффективный тайм-менеджмент Устюртской экспедиции

Эффективный тайм-менеджмент Устюртской экспедиции

Специалисты Устюртской экспедиции продолжают успешную работу с использованием 7 буровых установок. По итогам октября текущего года 5 из них задействованы в бурении, 1 занята на ЗБС (зарезка бокового ствола), 1 – на ДПМ (демонтаж, перевозка, монтаж).

Баланс календарного времени (БКВ) на октябрь составил впечатляющие 3072 часа, что эквивалентно 128 суткам. После тщательного анализа расшифровки БКВ было выявлено, что ремонтные работы заняли всего 72,67 часа, что составляет всего лишь 2,37% от общего БКВ.

Это значение существенно ниже установленной единой нормы времени на ремонтные работы, которая составляет 5% от общей БКВ. Таким образом, нормативное время на ремонт бурового оборудования не только не было превышено, а наоборот, значительно сократилось.

Такой результат стал возможен благодаря профессиональной компетентности специалистов механической службы Устюртской экспедиции.

Их умение эффективно распределять свое время и качественно выполнять в срок ремонтные работы заслуживает особого признания.

Ustyurt ekspeditsiyasining samarali taym-menejmenti

Ustyurt ekspeditsiyasi mutaxassislari 7 ta burg’ilash qurilmasidan foydalangan holda muvaffaqiyatli ishlashni davom ettirmoqda.  Joriy yilning oktyabr oyi yakunlariga ko’ra, ulardan 5 tasi burg’ilashda harakatga keltirilgan bo’lsa, 1 tasi YUK (yon ustunni kesish), qolgan 1 tasi esa DTM (demontaj, tashish, montaj) da band qilingan.

Oktyabr oyi uchun taqvim vaqti balansi hayratlanarli 3072 soatni tashkil etdi, bu 128 sutkaga tengdir.  TVB rasshirovkasi sinchiklab tahlil qilinganidan so’ng, ta’mirlash ishlari jami 72,67 soatni egallagani, bu umumiy TVBning faqat 2,37 foizini tashkil etgani ma’lum bo’ldi.

Bu qiymat umumiy TVB ning 5 foizini tashkil etuvchi ta’mirlash ishlari uchun vaqtning belgilangan yagona me’yoridan ancha pastdir.  Shu tariqa, burg’ilash uskunasining ta’miri uchun belgilangan me’yoriy vaqt oshib ketmadi, aksincha sezilarli qisqardi.

Bunday natijaga Ustyurt ekspeditsiyasi mexanik xizmat mutaxassislarining kasbiy malakasiga egaligi tufayli erishildi.

Ularning o’z vaqtini to’g’ri taqsimlashi va ta’mirlash ishlarini muddatida sifatli bajarish qobiliyati alohida e’tirofga loyiq.