December 6, 2023

Интересное в отрасли: методы сжижения природного газа

Интересное в отрасли: методы сжижения природного газа

Сжиженный природный газ (СПГ) – это прозрачная жидкость без запаха, плотностью в два раза меньше воды. Он состоит на 75-99% из метана, а его температура кипения выше, чем у воды, – от 158°C до 163°C.

Основная причина, по которой сжижают природный газ, – возможность уменьшить объем примерно в 600 раз, что позволяет хранить и транспортировать его в контейнерах при низком давлении. Это особенно полезно для доставки газа в отдаленные локации, где нет газопроводов.

Кроме того, в жидком состоянии он не горюч, не токсичен и не представляет опасности.

СПГ получают из природного газа путём сжатия с последующим охлаждением.

Есть разные способы сделать газ жидким. Например, технологии от компании Air Products: AP-SMR, AP-C3MR и AP-X. ConocoPhillips разработали технологию Optimized Cascade, компактные установки для производства газомоторного топлива (ГМТ), а также специальные установки на морских судах (FLNG). Они способствуют использованию газовых месторождений, к которым сложно добраться.

Для дальнейшего использования сжиженный газ снова переводят в газообразное состояние, подвергая процессу испарения.

Sohadan qiziqarli maʼlumotlar: tabiiy gazni suyultirish usullari

Suyultirilgan tabiiy gaz (STG) shaffof, hidsiz suyuqlikdir, uning zichligi suvning yarmiga teng. U 75-99% metandan iborat, qaynash harorati esa suvnikidan baland — 158°C'dan 163°C'gacha.

Tabiiy gazni suyultirishning asosiy sababi uning hajmini taxminan 600 marta kamaytirish imkonidir, bu uni past bosim ostida konteynerlarda saqlash va tashish imkonini beradi. Bunday usul gaz quvurlari mavjud bo'lmagan uzoq joylarga gaz yetkazib berish uchun foydalidir.

Bundan tashqari, suyuq holatda u yonmaydi, zaharli va xavfli emas.

STG tabiiy gazdan siqilish va sovutish orqali olinadi.

Gazni suyuq qilishning turli usullari mavjud. Masalan, Air Products texnologiyalari: AP-SMR, AP-C3MR va AP-X. ConocoPhillips Optimized Cascade texnologiyasini, tabiiy gaz yoqilg'isi (TGY) ishlab chiqarish uchun ixcham qurilmalarni, shuningdek, dengiz kemalarida (FLNG) maxsus qurilmalarni ishlab chiqdi. Ular yetib borish qiyin bo'lgan gaz konlaridan foydalanishga yordam beradi.

Keyinchalik foydalanish uchun suyultirilgan gaz bug'lanish jarayoni orqali yana gazsimon holatga keltiriladi.