September 8, 2023

#PROБезопасность: первичный инструктаж на рабочем месте

#PROБезопасность: первичный инструктаж на рабочем месте

Рубрика #PROБезопасность продолжает знакомить вас с различными видами инструктажей. Сегодня мы рассмотрим первичный инструктаж на рабочем месте.

Первичный инструктаж – это процесс обучения сотрудника навыкам соблюдения правил и инструкций безопасности на рабочем месте, учитывая специфику, связанную с его обязанностями и которые должны постоянно применяться в ходе его работы.
Этот вид инструктажа в течение всей стажировки проводит непосредственный руководитель работника или закрепленный опытный наставник.

Первичный инструктаж с практическим обучением (стажировкой) на рабочем месте должен проводиться перед допуском сотрудника к самостоятельной работе, при переводе на другую должность или участок с иным характером деятельности (при изменении производственных условий). Он проводится следом за вводным инструктажем, перед тем, как работник приступит к новым обязанностям.

Проведение первичного инструктажа оформляется в журнале регистрации инструктажей на рабочем месте, а также с отметкой под роспись в личной карте рабочего персонала.
После завершения первичного инструктажа и стажировки проводится экзамен по проверке знаний сотрудника.

Важно отметить, что без первичного инструктажа и стажировки принимать экзамен у сотрудника и допускать его к самостоятельной работе запрещено.

Основной целью первичного инструктажа на рабочем месте является обеспечение новых сотрудников знаниями и практическими навыками, необходимыми для их безопасной деятельности.

#PROXavfsizlik: ish joyidagi birlamchi instruktaj

#PROXavfsizlik rukni sizlarni xar xil turdagi instruktajlar bilan tanishtirishda davom etadi. Bugun biz ish joyidagi birlamchi instruktaj haqida so’zlab beramiz.

Birlamchi instruktaj – bu xodimni vazifalari bilan bog’liq bo’lgan va uning ish davomida doimiy ravishda qo’llaniladigan xavfsizlikning o’ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda ish joyidagi xavfsizlik qoidalari va ko’rsatmalariga rioya qilish ko’nikmalariga o’qitish jarayonidir.
Ushbu turdagi instruktajni butun stajirovka davomida xodimning bevosita rahbari yoki biriktirilgan tajribali murabbiy o’tib beradi.

Ish joyidagi amaliy ta’lim (stajirovka)li birlamchi instruktaj xodimning boshqa lavozimga yoki boshqa xususiyatdagi faoliyat sohasi (ishlab chiqarish shartlari o’zgarganida) ga o’tkazilganida mustaqil ishlashga qo’yilishidan oldin o’tkazilishi lozim. Birlamchi instruktaj kirish instruktajidan so’ng, ishchining yangi vazifalariga kirishishidan oldin amalga oshiriladi.

Birlamchi instruktaj ish joyidagi instruktajlarni qayd etish jurnalida, shuningdek ishchi xodimning shaxsiy varaqasida imzo ostidagi belgi bilan rasmiylashtiriladi. Birlamchi instruktaj va stajirovka yakunlanganidan so’ng, xodimning bilimlarini tekshirish uchun imtixon o’tkaziladi.

Shuni ta’kidlash kerakki, birlamchi instruktaj va stajirovkasiz xodimdan imtixon olish hamda uni mustaqil ishlashiga yo’l qo’yilmaydi.

Ish joyidagi birlamchi instruktajning asosiy maqsadi yangi xodimlarni ularning xavfsiz faoliyati uchun zarur bo’lgan bilim va amaliy ko’nikmalar bilan ta’minlash hisoblanadi.