April 13, 2022

ERIELL: «День мастера» прошёл в УКРС

ERIELL: «День мастера» прошёл в УКРС

В Управлении капитального ремонта скважин ERIELL Group 9 апреля т. г. проведён очередной «День мастера».

Участниками традиционного мероприятия стали порядка 50 специалистов компании, в числе которых мастера, технологи, геологи, инженеры техники безопасности и начальники РИТС (районный инженерно-технологический состав).

«День мастера» открыл руководитель Управления капитального ремонта скважин (УКРС) Фозил Сирожев.

В ходе встречи состоялось обсуждение хода выполнения работ за I квартал 2022 года по направлению капитального и текущего ремонта скважин по всем проектам, в которых ERIELL Group является Генеральным подрядчиком.

Состоялось обсуждение соответствия хода работ по текущему и капитальному ремонту плановым срокам, качественные и количественные показатели выполнения КРС, допущенные недочёты и сделанные по ним выводы.

Подводя итоги реализации квартальных планов по КРС, были поощрены те инженеры и мастера, работа которых за отчетный период отличалась качеством и оперативностью.

Кроме того, была дана соответствующая оценка и приняты меры в отношении тех, кто допустил нарушения при реализации планов по капитальному ремонту скважин.

Добавим, что проведение «Дня мастера» в Управлении КРС является традиционным и проводится по итогам каждого месяца и квартала. Данное мероприятие направлено на достижение максимальной объективности и прозрачности в оценке вклада каждого специалиста УКРС в достижение высокого качества работы, которое отличает в целом деятельность ERIELL Group.

ERIELL: QMTB da «Usta kuni» o‘tkazildi

ERIELL Group ning Quduqlarni mukammal ta'mirlash boshqarmasida joriy yilning 9 aprel kuni navbatdagi «Usta kuni» o‘tkazildi.

An'anaviy tadbirda kompaniyaning 50 ga yaqin mutaxassislari ishtirok etib, ularning ichida ustalar, texnologlar, geologlar, xavfsizlik texnikasi muhandislari va RMTT (rayon muhandis-texnologlari tarkibi) boshliqlari bor.

«Usta kuni» ni Quduqlarni mukammal ta'mirlash boshqarmasi (QMTB) rahbari Fozil Sirojev ochdi.

Uchrashuv davomida ERIELL Group Bosh pudratchi hisoblangan loyihalar bo‘yicha quduqlarni mukammal va joriy ta'mirlash yo‘nalishida 2022 yilning 1-choragi uchun rejalashtirilgan ishlarni bajarishning borishi muhokama qilindi.

Joriy va mukammal ta'mirlash bo‘yicha ishlar borishining reja muddatilariga muvofiqligi, QMT ni bajarishning sifat va miqdor ko‘rsatkichlari, yo‘l qo‘yilgan xatolar va ular bo‘yicha qilingan xulosalar muhokama qilindi.

QMT bo‘yicha chorak rejalarini amalga oshirish yakunlarini chiqarib, ishlari hisob davrida sifat va tezkorligi bo‘yicha ajralib turgan muhandis va ustalar rag‘batlantirildi.

Bundan tashqari, quduqlarni mukammal ta'mirlash bo‘yicha rejalarni amalga oshirishda xatolarga yo‘l qo‘ygan xodimlarga nisbatan ham tegishli baho berildi va chora ko‘rildi.

Qo‘shimcha qilib aytamizki, QMT boshqarmasida “usta kuni” o‘tkazilishi an'anaviy hisoblanadi va har oy va chorak yakunlari bo‘yicha o‘tkaziladi. Mazkur tadbir har bir QMTB mutaxassisining ishning yuqori sifatiga erishishdagi hissasini baholashda maksimal xolislik va shaffoflikka erishishga qaratilgan bo‘ib, bu umuman ERIELL Group kompaniyasi faoliyatini boshqalardan ajratib turadi.