October 7, 2022

Уникальные рукописи Руи Гонсалеса де Клавихо

Уникальные рукописи Руи Гонсалеса де Клавихо

При поддержке Eriell Group Всемирному обществу по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана предоставлено право на создание копии уникального сочинения средневекового путешественника и дипломата Руи Гонсалеса де Клавихо.

Одним из новых направлений деятельности Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана стал проект по переизданию выдающихся произведений, посвященных истории Узбекистана и его известным личностям. В числе таких проектов стало создание копии рукописи Руи Гонсалеса де Клавихо.

Руи Гонсалес де Клавихо совершил путешествие в Самарканд в 1404 году. В столице он оставался около полугода и лично познакомился с Амиром Тимуром. Обладая редкой наблюдательностью и писательским талантом, подмечал местные обычаи и традиции в своем дневнике. Свои воспоминания о путешествии в Самарканд дипломат отразил в рукописи, которая сохранилась до наших дней в двух списках, они хранятся в Национальной Мадридской библиотеке.

Впервые записи де Клавихо были напечатаны издателем Арготе де Молина с краткой аннотацией в начале и конце книги в «доме и пригороду Анреа Писционе» в Севилье под заглавием «Жизнь и деяния великого Тамерлана, с описанием земель его империи» в 1582 году.

На сегодняшний день копия рукописи издается совместно с австрийским издательским домом «Muller&Sсhindler» и Национальной медиа-ассоциацией Узбекистана.

Надеемся, что проект станет еще одной уникальной возможностью, чтобы познакомиться с богатым прошлым узбекского народа, а также популяризировать и привлечь еще больше внимания к культурному наследию страны.

Rui Gonsales de Klavixo noyob qo‘lyozmalari

O‘zbekiston madaniy merosini o‘rganish, asrash va ommalashtirish bo‘yicha Butunjahon jamiyatiga Eriell Group ko‘magida o‘rta asr sayohatchisi va diplomati Rui Gonsales de Klavixoning noyob asari nusxasini yaratish huquqi berildi.

O‘zbekiston tarixi va uning taniqli shaxslariga bag‘ishlangan nodir asarlarni qayta nashr etish loyihasi Butunjahon jamiyatining O‘zbekiston madaniy merosini o‘rganish, asrash va ommalashtirish bo‘yicha faoliyatining yangi yo‘nalishlaridan biri bo‘ldi. Rui Gonsales de Klavixo qo‘lyozmalari nusxasini yaratish ana shunday loyihalar sirasiga kiradi.

Rui Gonsales de Klavixo 1404 yilda Samarqandga sayohat qilgan. U poytaxtda taxminan olti oy yashagan va Amir Temur bilan shaxsan tanishgan. Kamdan-kam uchraydigan kuzatuvchanlik va yozuvchilik qobiliyatiga ega bo‘lgan holda o‘z kundaligida mahlliy urf-odat hamda an'analarini qayd etib borgan. Diplomat Samarqandga qilgan sayohati haqidagi xotiralarini Madrid milliy kutubxonasida saqlanayotgan, bizning kungacha yetib kelgan ikki ro‘yxatli qo‘lyozmada aks ettiradi.

De Klavixoning ilk qaydlari nashriyotchi Argote de Molina tomonidan 1582 yilda “Anrea Pissione shaharga tutash uyi”, Sevil'eda “Buyuk Tamerlan hayoti va ishlari, uning imperiya yerlarining tavsifi bilan” nomi ostidagi kitobning boshi va oxirida qisqacha izoh bilan chop etilgan.

Hozirgi kunda qo‘lyozma nusxasi Avstriyaning «Muller&Sshindler» nashriyot uyi va O‘zbekiston Milliy media-assosiasiyasi bilan hamkorlikda nashr etilmoqda.

Loyiha O‘zbek xalqining boy o‘tmishi bilan tanishish, shuningdek, mamlakatimizning madaniy merosini ommalashtirish va yanada ko‘proq e'tiborni jalb qilish uchun yana bir ajoyib imkoniyat bo‘lishiga umid qilamiz.