May 12, 2022

ERIELL: На «Газли» досрочно введена в эксплуатацию скважина №1116

ERIELL: На «Газли» досрочно введена в эксплуатацию скважина №1116

ERIELL Group на месторождении «Газли» (Бухарская область) в праздничный день 9 мая 2022 года досрочно завершено строительство скважины №1116 с целью расширения расположенного здесь подземного хранилища газа (ПХГ).

Работа успешно завершена специалистами Газлинской экспедиции во главе с её начальником Ахрором Маъдиевым с опережением плановых сроков на 3 суток.

Добавим, что ERIELL Group с 2019 года выступает Генеральным подрядчиком проекта «Расширение ПХГ Газли», заказчиком которого является СП ООО Gazli Gas Storage. Компанией сегодня на объекте для бурения новых скважин задействовано 6 единиц буровых и подъёмных установок.

Целью реализации проекта «Расширение ПХГ Газли» является увеличение объема данного подземного хранилища газа с существующих 3 млрд кубометров газа до 6 млрд.

В Узбекистане два основных подземных хранилищ газа – «Газли» и «Ходжаабад». ПХГ «Газли» является крупнейшим в стране и его дальнейшее расширение связано наличием в данном регионе целого ряда перспективных месторождений. В частности само месторождение «Газли», открытое в 1956 году, продолжает оставаться одним из самых крупных месторождений газа в Узбекистане.

ERIELL: «Gazli» konida №1116-sonli quduq muddatidan avval foydalanishga topshirildi.

ERIELL Group kompaniyasi 2022 yilning 9-may bayrami kuni «Gazli» konida (Buxoro viloyati) joylashgan yer osti gaz omorini kengaytirish (EGO) maqsadida, №1116-sonli quduq qurilishini muddatidan avval yakunladi.

Gazli ekspedisiyasi mutaxassislari va uning rahbari Ma'diev Axror boshchiligida, ishlar rejadagi muddatdan 3 kun avval muvafaqqiyatli yakunlandi.

Qo‘shimcha sifatida aytish mumkinki, ERIELL Group 2019 yildan buyon buyurtmachisi Gazli Gas Storage MChJ QK bo‘lgan “Gazli YeGO ni kengaytirish” loyihasining Bosh pudratchisi sifatida faoliyat olib bormoqda. Kompaniya tomonidan bugungi kunda yangi quduqlar b'urg‘ilash uchun 6 ta birlik burg‘ilash va ko‘tarma uskunalar ishga solingan.

“Gazli YeGO ni kengaytirish” loyihasini amalga oshirishning maqsadi yer osti gaz omborining amaldagi 3 mlrd kub metr gaz xajmini 6 mlrd ga yetkazishdan iborat.

O‘zbekistonda ikkita aasosiy yer osti gaz ombori mavjud –«Gazli» va “Xo‘jaobod”. “Gazli” YeGO mamlakatda eng yirik YeGO hisoblanadi va uning yanada kengaytirilishi mazkur hududda qator istiqbolli konlar mavjudligi bilan bog‘liq. Xususan, 1956 yilda ochilgan “Gazli” konining o‘zi O‘zbekistondagi eng yirik gaz konlaridan biriligicha qolmoqda.