April 23

ERIELL Group вошла в топ-20 крупных налогоплательщиков Узбекистана

ERIELL Group вошла в топ-20 крупных налогоплательщиков Узбекистана

ERIELL Group, ведущая международная нефтесервисная Группа компаний, получила признание в качестве одного из крупнейших налогоплательщиков Узбекистана за первые три месяца 2024 года. Согласно последним данным, предоставленным Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан, ERIELL Group вошла в список Топ-20 крупных налогоплательщиков страны.

В период с января по март 2024 года 2 186 крупных налогоплательщиков Узбекистана совокупно уплатили более 24,5 трлн сумов налогов. ERIELL Group занимает заслуженное шестое место в этом списке, подтверждая свою позицию как надежного партнера для узбекской экономики.

ERIELL Group активно участвует в развитии нефтегазовой отрасли Узбекистана, что способствует росту производства энергоресурсов и увеличению налоговых поступлений в бюджет страны.

ERIELL Group O’zbekistonning yirik soliq to’lovchilar “top-20”taligiga kirdi

Yetakchi xalqaro neft servis kompaniyalar guruhi hisoblangan ERIELL Group 2024 yilning birinchi choragi bo’yicha O’zbekistonning eng yirik soliq to’lovchilaridan biri sifatida e’tirof etildi.
O’zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi tomonidan taqdim etilgan oxirgi ma’lumotlarga ko’ra, ERIELL Group mamlakatning Top-20 ta eng yirik soliq to’lovchilar ro’yxatiga kirdi.

2024 yilning yanvar-mart oylari davrida O’zbekistonning 2 186 ta yirik soliq to’lovchilari tomonidan jami 24,5 trillion so’mdan ortiq soliq to’langan.
ERIELL Group O’zbekiston iqtisodiyoti uchun ishonchli hamkor sifatidagi o’rnini tasdiqlagan holda ushbu ro’yxatda haqli oltinchi o’rinni egalladi.

ERIELL Group O’zbekiston neft-gaz sohasini rivojlantirishda faol ishtirok etadi, bu esa o’z navbatida energiya resurslari ishlab chiqarishning o’sishi va mamlakat byudjetiga soliq tushumlarini ko’paytirishga yordam beradi.