November 21, 2022

На международном уровне отмечены заслуги ERIELL в области промышленной безопасности

На международном уровне отмечены заслуги ERIELL в области промышленной безопасности

На проекте IDS-7 в Ираке буровая Rig GW 51, работы на которой идут под руководством Генерального подрядчика ERIELL Group, признана лучшим производственным объектом в области Промышленной безопасности, Охраны труда и Охраны окружающей среды (ПБ, ОТ и ООС).

Высокая оценка была дана по итогам мониторинговой миссии руководящего состава PCIHBV (Petronas Carigali Iraq Holding B.V.) под руководством главы Технологического отдела строительства скважин Джумасри Теримо.

Делегация 15 ноября 2022 года посетила объекты ERIELL на проекте IDS-7 (Integrated Drilling Services-7), в частности буровые Rig GW 51 (куст G) и Rig GW 52 (куст K).

Основной задачей визита была проверка состояния ПБ, ОТ и ООС объектов, оценка состояния культуры безопасного производства и статуса выполнения корректирующих мероприятий по предотвращению инцидентов и соответствия буровых требованиям международных стандартов и регламентов Petronas.

Членами делегации по итогам визита был отмечен значительный прогресс в области создания и поддержания культуры безопасного производства на этих объектах и высокий уровень взаимодействия в рабочем процессе между ERIELL, GWDC (Great Wall Drilling Co - подрядчик бурильных работ) и PCIHBV.

Как было отмечено Заказчиком, ERIELL Group добилась признания успеха с его стороны за счёт качественного роста системы управления безопасного процесса производства, налаживания эффективной коммуникации между Заказчиком и Подрядчиками, внедрения передовых международных практик контроля соблюдения ПБ, ОТ и ООС.

Эти достижения ERIELL были также отмечены и на общем совещании компании Petronas по итогам работы за 2022 год, в котором приняли участие руководители всех компаний, задействованных в строительстве скважин на месторождении «Гарраф» (TOC, Petronas, ERIELL Group, IDC/UCD, ZPEC, GWDC).

Очередное достижение является немаловажным репутационным фактором в области продвижения ERIELL на высококонкурентном международном рынке нефтесервисных услуг.

ERIELL kompaniyasining sanoat xavfsizligi sohasidagi xizmatlari xalqaro miqyosda e'tirof etildi

Iroqdagi IDS-7 loyihasida Bosh pudratchi ERIELL Group tomonidan boshqariladigan Rig GW 51burg‘ulash ishlari sanoat xavfsizligi, mehnat muhofazasi va atrof-muhitni muhofaza qilish (SX,MM va AMM) sohasidagi eng yaxshi ishlab chiqarish ob'ekti deb tan olindi.

Quduqlar qurilishi texnologiyasi bo‘limi boshlig‘i Jumasri Terimo boshchiligidagi PCIHBV (Petronas Carigali Iraq Holding B.V.) boshqaruv tarkibining monitoring missiyasi yakunlariga ko‘ra yuqori baho berildi.
2022 yilning 15 noyabr' kuni delegasiya IDS-7 (Integrated Drilling Services-7) loyihasidagi ERIELL ob'ektlari, xususan, Rig GW 51 (kust G) va Rig GW 52 (kust K) burg‘ulash jarayonlarini borib ko‘rdi.

Tashrifning asosiy maqsadi SX,MM va AMM ob'ektlarining holati, xavfsiz ishlab chiqarish madaniyati holati va baxtsiz hodisalarni bartarf etish hamda burg‘ulash ishlarini xalqaro standartlar va Petronas reglamentlari talablariga muvofiqligi bo‘yicha nazorat qiluvchi chora-tadbirlar ijrosining holatini baholashdan iborat edi.

Tashrif yakunlari bo‘yicha delegasiya a'zolari tomonidan ushbu ob'ektlarda xavfsiz ishlab chiqarish madaniyatini yaratish va qo‘llab-quvvatlash hamda ERIELL, GWDC (Great Wall Drilling Co – burg‘ulash ishlari pudratchisi) va PCIHBV o‘rtasidagi ish jarayonida yuqori darajadagi hamkorlik borasida sezilarli o‘sish qayd etildi.

Buyurtmachi ta'kidlaganidek, ERIELL Group ishlab chiqarishning xavfsiz jarayonini boshqarish tizimining sifat jihatidan o‘sishi, buyurtmachi va pudratchi o‘rtasidagi samarali aloqani yo‘lga qo‘yishi, SX,MM va AMM rioya etilishini nazorat qilishning ilg‘or xalqaro amaliyotini joriy etishi hisobiga o‘z muvaffaqiyatini tan olinishiga erishdi.

Shuningdek, ERIELLning ushbu muvaffaqiyatlari «Garraf» (TOC, Petronas, ERIELL Group, IDC/UCD, ZPEC, GWDC) konidagi quduq qurilishida faoliyat olib borgan barcha kompaniyalar rahbarlari ishtirok etgan 2022 yilgi ishlar yakunlari bo‘yicha Petronas kompaniyasining umumiy yig‘ilishida ham qayd etildi.

Navbatdagi muvaffaqiyat- ERIELL kompaniyasini yuqori raqobatbardosh xalqaro neft servis xizmatlari bozorida obro‘si oshishi uchun muhim omil bo‘ladi.