October 9, 2023

Учебно-тренировочные занятия на СВХ «Байсун»

Учебно-тренировочные занятия на СВХ «Байсун»

На складе временного хранения (СВХ) «Бойсун» были проведены учебно-тренировочные занятия, в ходе которых проверялась эффективность действий добровольной пожарной дружины в контексте предотвращения пожаров и управления чрезвычайными ситуациями. Также обсуждались вопросы, связанные с мерами по предотвращению пожаров с участием МЧС Бойсунского района.

В мероприятии приняли участие начальник отдела Улугбек Холиков, младший инспектор Обид Тураев, спасатель Иззатулло Усмонов, водитель Убайдулло Дустмуродов.

Помимо указанных участников на занятиях также присутствовал персонал СВХ «Бойсун».

Мероприятия такого рода являются важным инструментом в обеспечении безопасности на рабочем месте. Эффективная подготовка и образование в этой области играют решающую роль в минимизации ущерба и рисков, связанных с пожарами.

“Boysun” VSOda o’quv-trenirovka mashg’ulotlari

“Boysun” vaqtincha saqlash ombori(VSO)da o’quv-trenirovka mashg’ulotlari tashkil etilib, unda yong’inning oldini olish va favqulodda vaziyatlarni boshqarish yuzasidan ko’ngilli o’t o’chirish drujinasi harakatlarining samaradorligi tekshirildi.
Shuningdek, Boysun tumani FVV ishtirokida yong’inlarnining oldini olish bo’yicha ko’rilayotgan chora-tadbirlar bilan bog’liq masalalar muhokama qilindi.

Tadbirda bo’lim boshlig’I Ulug’bek Xoliqov, kichik inspector Obid To’rayev, qutqaruvchi Izzatullo Usmonov, haydovchi Ubaydullo Do’stmurodov ishtirok etdi.

Mashg’ulotlarda ko'rsatilgan ishtirokchhilardan tashqari “Boysun” VSO xodimlari ham qatnashdi.

Bunday tadbirlar ish joyida xavfsizlikni ta’minlashda muhim vosita hisoblanadi. Mazkur sohadagi samarali tayyorgarlik va ta’lim yong’inlar bilan bog’liq talafotlar va xavflarni kamaytirishda muhim ahamiyatga ega.