January 10

Монография Профессора SIUT опубликована в США

Монография Профессора SIUT опубликована в США

Профессор университета и руководитель центра Computer Science & IT Самаркандского международного технологического университета, опытный специалист в сфере IT из Индии - Мохаммад Гаус Галети, написал фундаментальную монографию под названием «Продвинутые приложения структур данных и алгоритмов на языке Python» (Advanced Applications of Python Data Structures and Algorithms), которая была опубликована издательством IGI Global в Пенсильвании, США.

В наше время технологии стремительно развиваются, что приводит к необходимости эффективного управления и анализа данных в научных исследованиях и различных сферах жизнедеятельности. Отмечается увеличение спроса на точные решения в области науки о данных и алгоритмов, что создает потребность в продвинутом языке программирования для разработки обширной экосистемы этих структур.

Монография Мохаммада Гаус Галети богата детализированной классификацией структур данных и алгоритмов на языке Python. В ней подробно описано их применение в различных областях, а такжепредоставлены технические рекомендации и практические упражнения, которые могут быть полезны при решении проблем различного характера. По словам автора, монография предназначена как для профессионалов, так и для начинающих специалистов, желающих углубить свои знания и навыки в области структуризации данных и составлении алгоритмов на языке Python.

SIUT professorining monografiyasi AQSHda chop etilgan

Universitet professori va Samarqand xalqaro texnologik universiteti Computer Science & IT markazi rahbari, Hindistonlik tajribali IT mutaxassisi Muhammad Gaus Galeti “Python tilida maʼlumotlar tuzilmalari va algoritmlarining ilgʻor ilovalari” (Advanced Applications of Python Data Structures and Algorithms) nomli fundamental monografiyani yozgan va bu monografiya AQShning Pensilvaniya shtatidagi IGI Global nashriyotida chop etilgan.

Hozirgi vaqtda texnologiya jadal rivojlanmoqda, bu esa ilmiy tadqiqotlar va hayotning turli sohalarida ma'lumotlarni samarali boshqarish va tahlil qilish zaruratini keltirib chiqaradi. Aniq ma'lumotlar faniga va algoritm yechimlariga talab ortib bormoqda, bu esa ushbu tuzilmalarning keng ekotizimini rivojlantirish uchun ilg'or dasturlash tiliga ehtiyoj tug'diradi.

Mohammad Gaus Galeti monografiyasi Python tilidagi ma'lumotlar tuzilmalari va algoritmlarining batafsil tasnifiga boy. Unda ularning turli sohalarda qo'llanilishi batafsil ochib berilgan, shuningdek, har xil turdagi muammolarni hal qilishda foydali bo'lishi mumkin bo'lgan texnik maslahatlar va amaliy mashqlar mavjud. Muallifning so‘zlariga ko‘ra, monografiya Pythonda ma’lumotlarni strukturalash va algoritmlarni yozish sohasida o‘z bilim va ko‘nikmalarini chuqurlashtirishni xohlovchi professionallar va yangi dasturchilar uchun mo‘ljallangan.