July 21, 2023

Завершено успешное бурение скважины на месторождении «Урга»

Завершено успешное бурение скважины на месторождении «Урга»

Буровая бригада №16 Устюртской экспедиции ERIELL Group под руководством опытных буровых мастеров - Нормуродова Р. и Бобомуродова Г., а также инженеров по наклонно-направленному бурению, завершила успешное бурение скважины № 24 на месторождении «Урга», относящегося к проекту Заказчика Natural Gas Stream.

Важно отметить, что в процессе работы бригадой проводилась зарезка бокового ствола скважины с набором зенитного угла до 33 градусов, отходом от устья 614 м, при этом забой скважины по стволу составил 3687 м.

Этот значимый результат был достигнут благодаря профессионализму и координации работы руководителей и инженерно-технического состава Устюртской экспедиции, в числе которых главный инженер Рамбергенов Исабай. Важность каждого специалиста в этом проекте нельзя переоценить, их решения и навыки сыграли ключевую роль в успешном завершении бурения.

“Urga” konida quduqlarni burg‘ulash muvaffaqiyatli yakunlandi

Tajribali burg‘ulash ustalari Normurodov R. Va Bobomurodov G. shuningdek, qiya-yo‘naltirilgan burhulash bo‘yicha muhandislar rahbarligidagi ERIELL Group Ustyurt ekspedisiyasining 16-sonli burg‘ulash brigadasi buyurtmachi Natural Gas Stream loyihasiga tegishli bo‘lgan “Urga” konining 24-sonli quduqni burg‘ulash ishlarini muvaffaqiyatli yakunladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, ish jarayonida brigada tomonidan quduqning yon ustunini 33 daraja bo‘lgan zenit burchagigacha, quduq og‘zidan 614 metr burilish bilan kesish olib borilib, natijada quduq chuqurligi ustun bo‘yicha 3687 metrni tashkil etdi.

Ushbu muhim ko‘rsatkichga Ustyurt ekspedisiyasining rahbarlari va muhandislik-texnik tarkibi, jumladan, Bosh muhandis Rambergenov Isaboyning kasbiy mahorati va ishni to‘g‘ri muvofiqlashtirishi natijasida erishildi. Mazkur loyihadagi har bir mutaxassis ahamiyatini ortiqcha baholab bo‘lmaydi, ularning qarorlari va ko‘nikmalari burg‘ulash ishlarini muvaffaqiyatli yakunlashda asosiy rol o‘ynadi.