March 17, 2022

ERIELL: Подводя промежуточные итоги

ERIELL: Подводя промежуточные итоги

ERIELL Group в марте 2022 года в рамках реализации проекта «Программа мер по увеличению добычи углеводородного сырья» введено в эксплуатацию три скважины.

Данная работа реализована в части «Обустройство нефтегазовой инфраструктуры» проекта.

В частности:
- 8 марта осуществлен ввод в эксплуатацию скважины №11 месторождения «Куйи Сургиль» (Республики Каракалпакстан). Выполнено строительство газопровода-шлейфа диаметром 108х6 мм - протяженностью 2,25 км. Заказчиком является Устюртское газодобывающее управление.

9 марта на месторождении «Арслан» (Республики Каракалпакстан) введена в эксплуатацию скважина №27 со строительством газопровода-шлейфа диаметром 108х6 мм и протяженностью 180 погонных метров. Заказчик - Устюртское газодобывающее управление.

11 марта осуществлен ввод в эксплуатацию скважины №66 месторождения «Южная Тандырча» (Кашкадарьинская область). Выполнено строительство газопровода-шлейфа диаметром 108х8 мм, переходящего на диаметр 114х8 мм - общей протяженностью 1,4 км. Заказчик - Шуртанское нефтегазодобывающее управление.

Добавим, что ERIELL Group оказывает услуги по обустройству нефтегазовой инфраструктуры на данных месторождениях в качестве Генерального подрядчика. Реализация проекта «Программа мер по увеличению добычи углеводородного сырья» ведется ERIELL совместно с АО «Узбекнефтегаз» с 2017 года.

ERIELL: Oraliq sarhisoblar qilindi

Joriy yilning mart oyida ERIELL Group tomonidan «Uglevodorod xom-ashyosi qazib olishni oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi» loyihasi doirasida uchta quduq ishga tushirildi.

Mazkur yo‘nalishdagi ishlar loyihaning «Neft' va gaz infratuzilmasini obodonlashtirish» qismi bo‘yicha amalga oshirildi.

Xususan:
- 8 mart kuni «Quyi Surgil» koni (Qoraqalpog‘iston Respublikasi)ning №11-sonli qudug‘i ishga tushirildi. Diametri 108x6 mm, uzunligi 2,25 km bo‘lgan shleyfli gaz quvuri qurilishi amalga oshirildi. Uning buyurtmachisi Ustyurt gaz qazib chiqarish boshqarmasi hisoblanadi.

9 mart kuni «Arslon» koni (Qoraqalpog‘iston Respublikasi)da №27-sonli quduq ishga tushirildi, diametri 108x6 mm va uzunligi 180 pm bo‘lgan shleyfli gaz quvuri qurilishi amalga oshirildi. Buyurtmachi - Ustyurt gaz qazib chiqarish boshqarmasi.

11 mart kuni "Janubiy Tandircha» (Qashqadaryo viloyati) konining №66-sonli qudug‘i ishga tushirildi. Diametri 108x8 mm, 114x8 mm diametrga o‘tuvchi, umumiy uzunligi 1,4 km bo‘lgan shleyfli gaz quvuri qurilishi amalga oshirildi. Buyurtmachi - Sho‘rtan neft' va gaz qazib chiqarish boshqarmasi.

ERIELL Group mazkur konlarda bosh pudratchi sifatida neft' va gaz infratuzilmasini obodonlashtirish bo‘yicha xizmatlarni taqdim etishini qayd etish joiz. «Uglevodorod xom-ashyosi qazib olishni oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi» ERIELL tomonidan «O‘zbekneft'gaz» AJ bilan hamkorlikda 2017 yildan beri amalga oshirilib kelinmoqda.