March 31, 2022

Приливная энергоферма: от Древнего Рима до наших дней

Приливная энергоферма: от Древнего Рима до наших дней

Разработан прототип установки, которая будет генерировать электричество на основе движения воды во время океанских приливов.

Установка, по данным Ассоциации «Глобальная энергия», разработана Стартапом BigMoon Power, базирующимся в провинции Галифакс (Канада).

Интересно, что это ноу-хау является современной адаптацией римской технологии: она представляет собой большое колесо, подвешенное между понтонами 30-метровой баржи, которая будет закреплена на дне океана.

Баржа сможет вращаться вокруг своей оси, чтобы работать против подводного течения. Электричество, которое будет вырабатываться с помощью колеса, будет передаваться по подводному кабелю, спроектированному Центром Фанди в области энергетических исследований океана (Fundy Ocean Research Centre for Energy).

Инновация получит применение в заливе Фанди на восточном побережье государства.

To‘lqinli energoferma: Qadimgi Rimdan to bizning davrgacha

Okean to‘lqinlangan vaqtda suvning xarakatlanishi asosida elektr energiyasini generatsiyalaydigan uskuna prototipi ishlab chiqildi.

“Global energiya” Assosiasiya bergan ma'lumotlarga ko‘ra, Galifaks viloyatida (Kanada) joylashgan BigMoon Power start-api tomonidan ishlab chiqilgan.

Qizig‘i shundaki, bu nou-xau Rim texnologiyasisining zamonaviy varianti hisoblanadi: u o‘zida okean tubiga maxkamlanadigan 30-metrli barjaning pontonlari (po‘kaklari) orasiga osilgan katta g‘ildirakni aks ettiradi.

Suv osti oqimiga qarshi turish uchun barja o‘z o‘qi atrofida aylana oladi. G‘ildirak yoramida ishlab chiqariladigan elektr energiyasi Okeanning energetik sohasini tadqiq qilish bo‘yicha Fandi markazi tomonidan loyihalashtirilgan suv osti kabeli bo‘ylab uzatiladi (Fundy Ocean Research Centre for Energy).

Innovasiya davlatning sharqiy qirg‘oqbo‘yidagi Fandi bo‘g‘ozida qo‘llaniladi.