February 24, 2022

ERIELL: После доуглубления скважины на «Куйи Сургиль» дали промышленный приток газа

ERIELL: После доуглубления скважины на «Куйи Сургиль» дали промышленный приток газа

ERIELL Group получен промышленный приток природного газа на двух скважинах месторождения «Куйи Сургиль» (Республика Каракалпакстан) после проведения работы по их доуглублению.

Таким образом, бурение на данных скважинах №№11 и 13 завершено.

Изначально обе эти малодебитные скважины были пробурены до проектной глубины в 3800 м. Однако, в связи с отсутствием промышленного притока газа, ERIELL совместно с заказчиком АО «Узбекнефтегаз» было принято решение по доуглублению каждой из этих скважин до 4300 м.

Для достижения такой глубины и вскрытия нового горизонта специалистами ERIELL была проделана значительная работа.

В частности, на скважине №11 месторождения «Куйи Сургиль» выполнено бурение и крепление до проектной глубины, освоение 6 объектов, осуществлён гидроразрыв пласта (ГРП), проделаны подготовительные и заключительные работы к ГРП с привлечением установки «АПР 80» и колтюбинговой установки. Далее были повторно проведены вышкомонтажные работы и углубление скважины с глубины 3621 м по 4346 м и исследование PLT (профиля притока), а также перфорация. После освоения получен промышленный приток газа.

Практически аналогичный объем работы для получения конечного результата в виде промышленного притока газа проведен на скважине №13 месторождения «Куйи Сургиль».

ERIELL: Quduq yanada chuqurlashtirilgach, «Quyi Surgil»da sanoat gazi oqimi olindi

ERIELL Group tomonidan «Quyi Surgil» (Qoraqalpog‘iston Respublikasi) konining ikkita qudug‘ida ularni yanada chuqurlashtirish ishlari amalga oshirilgach, sanoat gazi oqimi olindi.

Shu tariqa, №11 va №13-sonli quduqlarda burg‘ulash yakunlandi.

Dastavval ushbu ikkita past debitli quduqlar loyihadagi chuqurlik, ya'ni 3800 m gacha burg‘ulangan edi. Biroq, sanoat gazi oqimi yo‘qligi sababli, ERIELL tomonidan buyurtmachi «O‘zbekneftgaz» AJ bilan hamkorlikda mazkur quduqlarning har birini 4300 m gacha chuqurlashtirish to‘g‘risida qaror qabul qilindi.

Bunday chuqurlikka erishish va yangi gorizontni ochish uchun ERIELL mutaxassislari tomonidan salmoqli ishlar amalga oshirildi.

Xususan, «Quyi Surgil» konining №11-sonli qudug‘ida loyihadagi chuqurlikkacha burg‘ulash va mustahkamlash, 6 ta ob'ektni o‘zlashtirish, qatlamni gidravlik usulda yorish (QGYo), «APR 80» va koltyubing qurilmasini jalb qilgan holda QGYoga tayyorgarlik ko‘rish va yakuniy ishlar amalga oshirildi. So‘ngra takroran minora montaji va quduqni 3621 m chuqurlikdan 4346 m gacha chuqurlashtirish, PLT (oqim profili) tadqiqotlari, shuningdek perforatsiya ishlari amalga oshirildi. O‘zlashtirishdan so‘ng sanoat gazi oqimi olindi.

Sanoat gazi oqimi ko‘rinishidagi yakuniy natijaga erishish uchun «Quyi Surgil» konining №13-sonli qudug‘ida ham deyarli shunday ish hajmi amalga oshirildi.

Eslatib o‘tamiz, «Quyi Surgil» gazkondensat koni Ustyurt (Qoraqalpog‘iston Respublikasi) platosida 2018 yilning boshida ochilgan edi.