May 7

#ProERIELL: учебно-тренировочные занятия как основа безопасной деятельности

#ProERIELL: учебно-тренировочные занятия как основа безопасной деятельности

Для чего проводятся учебно-тренировочные занятия (УТЗ)?  Комплекс направлен на обучение работников навыкам оказания первой помощи в экстренных ситуациях. В ERIELL Group практика проведения УТЗ входит в обязательный перечень необходимых действий в офисах и на буровых.

Основная цель проведения таких занятий заключается в том, чтобы подготовить персонал к оперативным действиям при несчастных случаях или внезапных ситуациях. Первая помощь играет ключевую роль в предоставлении первоначальных срочных мер, направленных на предотвращение дальнейших угроз жизни и здоровью пострадавших. Это включает в себя прекращение воздействия повреждающих факторов, оказание неотложной медицинской помощи при травмах, несчастных случаях, пожарах, отравлениях ядовитыми веществами или газами и других экстремальных ситуациях, которые могут возникнуть на производстве.

В ходе УТЗ участники подробно изучают методы и приемы оказания первой помощи, приобретая необходимые навыки для эффективной реакции в критических ситуациях. Это позволяет им оперативно реагировать на происшествия и предоставлять необходимую помощь на месте событий до прибытия медицинского персонала или транспортировки пострадавшего в медицинское учреждение.

Учебно-тренировочные занятия по оказанию первой помощи - важная составляющая обеспечения безопасности и сохранения жизни на рабочем месте.

#ProERIELL: o'quv-trenirovka mashg'ulotlari xavfsiz faoliyat asosi sifatida

O’quv-trenirovka mashg’ulotlari (O’TM) nima uchun o’tkaziladi? Majmua ishchilarga shoshilinch vaziyatlarda birinchi yordam ko’rsatish ko’nikmalarini o’rgatishga qaratilgan. ERIELL Groupda O’TM o’tkazish amaliyoti idora va burg’ulash qurilmalaridagi zaruriy harakatlarning majburiy ro’yxatiga kiritilgan.

Bunday mashg’ulotlarni o’tkazishdan asosiy maqsad xodimni baxtsiz hodisalar yoki kutilmagan vaziyatlarda operativ harakatlarga tayyorlashdan iborat.  Birinchi yordam jabrlanganlar hayoti va sog’lig’iga ziyon keltiruvchi keyingi xavflarning oldini olishga yo’naltirilgan dastlabki shoshilinch choralar ko’rishda asosiy ro’l o’ynaydi.  Bu zararli omillar ta’sirini to’xtatish, jarohatlanganda, baxtsiz xodisalarda, yong’inlarda, zaharli moddalar yoxud gazlar bilan zaharlanganda va ishlab chiqarishda yuz berishi mumkin bo’lgan boshqa ekstremal vaziyatlarda shoshilinch tibbiy yordam ko’rsatishni o’z ichiga oladi.

O’TM doirasida ishtirokchilar mushkul vaziyatlarda samarali reaksiya  qilishi uchun zarur bo’lgan ko’nikmalarga egallagan holda birinchi yordam ko’rsatish usullari va uslublarini batafsil o’rganadi. Bu ularga yuz bergan hodisalarga tezlik bilan javob qaytarish va jabrlanuvchini tibbiyot muassasasiga olib ketishda yoki tibbiyot xodimi kelguniga qadar voqea joyida kerakli yordamni taqdim etish imkonini beradi.

Birinchi yordam ko’rsatish bo’yicha o’quv-trenirovka mashg’ulotlari- ish joyida xavfsizlikni ta’minlash va hayotni saqlab qolishning muhim tarkibiy qismidir.