November 22, 2023

Углеводороды в нашей жизни: метанол 

Углеводороды в нашей жизни: метанол

Метанол, производимый из природного газа, также известен как метиловый спирт (CH₃OH). Он представляет собой прозрачную жидкость с характерным спиртовым запахом.

Из его производных изготавливают синтетический каучук для автомобильных шин, а также пластик для интерьера и экстерьера автомобилей.

Из метанола получают формалин, водный раствор формальдегида, который используется в качестве антисептика и консерванта. Формальдегид необходим при бальзамировании, производстве кинофотопленки и выделке кожи.

Без формальдегида, производимого из метанола, невозможно получить пентаэритрит — белый кристаллический порошок, необходимый для производства смол, лаков, эмалей, смазочных масел и даже пенопласта.

Метанол также используется в производстве реагентов для дорог. Например, формиат натрия, являющийся побочным продуктом производства пентаэритрита, применяется при создании противогололедных материалов и средств против коррозии. Его также добавляют зимой в бетон и цементный раствор при строительстве.

Для производства сухого горючего метанол необходим для производства уротропина (сухого спирта) — белого порошка, отличающегося отличной горючестью в любых условиях. Из уротропина производят таблетки для розжига, а также используют его в фармацевтике.

Метанол – важное сырье в деревообработке, используется для производства карбамидоформальдегидного концентрата. Этот концентрат применяется для создания карбамидных смол, которые в свою очередь используются в производстве фанеры, ДСП и других строительных материалов, а также в производстве мебели.

Uglevodorodlar bizning hayotimizda: metanol

Tabiiy gazdan ishlab chiqarilgan metanol metil spirti (CH₃OH) sifatida ham tanilgan. Bu o'ziga xos alkogolli hidga ega bo'lgan shaffof suyuqlikdir.

Uning hosilalari avtomobil shinalari uchun sintetik kauchuk, shuningdek, avtomobillarning ichki va tashqi qismi uchun plastmassa ishlab chiqarishda ishlatiladi.

Metanoldan antiseptik va konservant sifatida ishlatiladigan formaldegidning suvli eritmasi — formalin olinadi. Formaldegid balzamlash, kino tasma ishlab chiqarish va charmga ishlov berish uchun kerak bo'ladi.

Metanoldan ishlab chiqarilgan formaldegidsiz qatronlar, laklar, emallar, moylar va hatto penoplast ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan oq kristalli kukun — pentaeritritni olish imkonsiz.

Metanol yo'l reagentlarini ishlab chiqarishda ham qo'llaniladi. Masalan, pentaeritrit ishlab chiqarishning qo'shimcha mahsuloti bo'lgan natriy formiati muzdan tozalash va korroziyaga qarshi materiallarni yaratishda ishlatiladi. Bundan tashqari, qishda qurilish vaqtida beton va sement ohaklariga qo'shiladi.

Metanol quruq yoqilg'ini ishlab chiqarish uchun urotropin (quruq spirt) - har qanday sharoitda mukammal yonuvchanligi bilan ajralib turadigan oq kukunni ishlab chiqarish uchun zarur. Urotropindan o't yoqish uchun tabletkalar ishlab chiqarish uchun foydalaniladi va u farmatsevtikada ham qo'llaniladi.

Metanol yog'ochni qayta ishlashda muhim xom ashyo bo'lib, karbamid-formaldegid konsentratini ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Bu konsentrat karbamid qatronlarini yaratish uchun ishlatiladi, ular o'z navbatida fanera, DSP va boshqa qurilish materiallari ishlab chiqarishda, shuningdek, mebel ishlab chiqarishda qo'llaniladi.