August 7, 2023

Завершено бурение скважины №30 «Куйи Сургиль»

Специалистами Сурхандарьинской экспедиции ERIELL Group успешно завершена бурением эксплуатационная скважина № 30 «Куйи Сургиль» с опережением на 35% или 51 сутки.

Показатель достигнут благодаря слаженной и четко спланированной работе буровой бригады № 36 под руководством буровых мастеров Хамидова О. и Диярова И., а также других специалистов и служб Группы компаний, обеспечивающих бесперебойную работу на скважинах.

Месторождение «Куйи Сургиль» осваивается в рамках проекта «Программа мер по увеличению добычи углеводородного сырья», реализуемого ERIELL Group в качестве Генподрядчика с 2017 года совместно с АО «Узбекнефтегаз».

“Quyi Surg’il” konida 30-sonli quduqni burg’ulash ishlari yakunlandi


ERIELL Group Surxondaryo ekspeditsiyasi mutaxassislari tomonidan “Quyi Surg’il” konidagi 30-sonli ekspluatatsiya qudug’ida burg’ulash ishlari 35 foizga yoki 51 sutka oldin muvaffaqiyatli yakunlandi.

Bunday ko’rsatkich burg’ulash ustalari Xamidov O. va Diyorov I. rahbarligida 36-sonli burg’ulash brigadasining, shuningdek, quduqlarda uzluksiz ishni ta’minlaydiganKompaniyalar guruhining boshqa mutaxassislari va xizmatlarining uyg’unlashgan va aniq rejalashtirilgan mehnati natijasida erishildi.

“Quyi Surg’il” koni ERIELL Group kompaniyasi tomonidan 2017 yildan “O’zbekneftgaz’ AJ bilan birgalikda Bosh pudratchi sifatida amalga oshirayotgan “uglevodorod hom-ashyosini ishlab chiqarishni oshirish chora-tadbirlari” dasturi doirasida o’zlashtirilmoqda.