March 3, 2023

На месторождении «Газли» пробурены две добычные скважины

На месторождении «Газли» пробурены две добычные скважины

На месторождении «Газли» специалистами нефтегазовой Группы ERIELL завершено бурение двух добычных скважин – наклонно-направленной скважины №1029 и вертикальной №1017.

Месторождение «Газли» является одним из старейших в Узбекистане. Сегодня ведутся интенсивные работы по расширению расположенного здесь подземного хранилища газа (ПХГ).

Наряду с этим продолжается бурение добычных скважин. ERIELL с 2019 года выступает Генеральным подрядчиком проекта по освоению месторождения «Газли», Заказчиком которого является СП ООО Gazli Gas Storage.

С начала реализации проекта специалистами нефтесервисной Группы компаний осуществлено бурение 3 оценочно-эксплуатационных и также добычных скважин и 19 эксплуатационных.

В планах 2023 года – бурение более 20 добычных скважин, в том числе наклонно-направленного бурения (ННБ).

«Gazli» konida ikkita qazib olinadigan quduq burg‘ulandi

«Gazli» konida ERIELL neft va gaz guruhi mutaxassislari tomonidan ikkita qazib olinadigan quduq - 1029-sonli qiya-yo‘naltirilgan va 1017-sonli vertikal quduqlar burg‘ulandi.

«Gazli» koni O‘zbekistondagi eng qadimiy konlardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda bu yerda joylashgan yer osti gaz omborini (EOGO) kengaytirish bo‘yicha ishlar jadal olib borilmoqda.

Shu bilan birga, qazib olinadigan quduqlarni burg‘ulash ishlari davom etmoqda. ERIELL kompaniyasi 2019 yildan beri buyurtmachisi Gazli Gas Storage MChJ QK bo‘lgan “Gazli» konini o‘zlashtirish loyihasining Bosh pudratchisi hisoblanadi.

Loyihani amalga oshirish boshlanganidan beri kompaniyaning neft servis guruhi mutaxassislari tomonidan 3 ta baholash-ekspluatasiya va qazib olinadigan, shuningdek 19 ta ekspluatasiya quduqlari burg‘ulandi.

2023 yilda – 20 dan ortiq qazib olinadigan quduqlarni burg‘ulash, jumladan, qiya-yo‘naltirilgan (QY) burg‘ulashni amalga oshirish rejalashtirilgan.