September 6, 2022

#ERIELLLadies: В кадре Елена Шакирова

#ERIELLLadies: В кадре Елена Шакирова

Наша сегодняшняя героиня – ведущий специалист по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Управления ПБ, ОТ и ООС ERIELL Group.

Прежде чем начать трудовую деятельность в Группе компаний, Елена Александровна работала геологом. В 2014 году она пришла в ERIELL на ответственную должность инженера по охране труда и технике безопасности.

Всем известно, насколько важно на предприятии не нарушать промышленную безопасность, целью соблюдения правил которой является сохранение здоровья, трудоспособности работников. Кроме того, в процессе производства большое значение имеет охрана природы с целью ограничения отрицательного влияния деятельности человека на окружающую среду.

Необходимо соблюдать весь комплекс мер, вести статистику и мониторинг за предпринятыми мерами по охране труда. Контроль, ведение документации и составление отчетности – профессиональные обязанности Елены Александровны.

Самым важным в своей работе наша героиня считает ответственность и своевременность выполнения должностных обязанностей, а также кропотливость и творческий подход.

«Я участвую во многих проектах, в которых задействован Каршинский регион, занимаюсь подготовкой тендерной документации и презентаций», – рассказывает Елена Шакирова.

При этом для нее первостепенную важность имеют результаты: «Пропаганда охраны труда и донесение до каждого сотрудника основ промышленной безопасности – главные задачи нашей команды».

О том, как она любит проводить свой досуг, наша героиня говорит так: «Стараюсь выбираться на природу с семьей, путешествовать, проводить время с детьми и близкими мне людьми».

О своём рецепте счастья Елена Шакирова говорит коротко и ясно: «Счастье – это любовь! Любовь к семье, работе, окружающему миру. Компания стала для меня судьбой, верой в будущее и счастливым случаем!»

#ERIELLLadies: Kadrda - Yelena Shokirova

Bugungi qahramonimiz – ERIELL Group YoX, MM va AMM boshqarmasining sanoat xavfsizligi, mehnat muhofazasi va atrof-muhitni muhofaza qilish bo‘yicha yetakchi mutaxassis.

Kompaniya guruhida ish faoliyatini boshlashdan avval, Yelena Aleksandrovna geolog bo‘lib ishlagan. 2014 yilda u ERIELL kompaniyasida mehnat muhofazasi va texnik xavfsizlik bo‘yicha mas'ul muhandis lavozimini egallaydi.

Korxonada maqsadi xodimlarning salomatligi va mehnat qobiliyatini saqlash bo‘lgan sanoat xavfsizligini buzmaslik nechog‘lik muhimligini hamma biladi, Bundan tashqari, ishlab chiqarish jarayonida inson faoliyatining atrof-muhitga salbiy ta'sirini cheklash uchun tabiatni muhofaza qilish katta ahamiyatga ega.

Barcha kompleks chora-tadbirlarga rioya qilish, statistik ma'lumotlarni yuritish va mehnat muhofazasi bo‘yicha ko‘rilgan choralarni monitoring qilish zarur. Yelena Aleksandrovnaning lavozim majburiyatlari sirasiga nazorat qilish, hujjatlashtirish va hisobotni tuzish kiradi.

Qahramonimiz ishidagi eng muhim jihat mas'uliyat va xizmat vazifalarini o‘z vaqtida bajarish, shu bilan birga, tirishqoqlik va ijodiy yondashish deb biladi.

«Men Qarshi viloyatida amalga oshirilayotgan ko‘plab loyihalarda ishtirok etaman, tender hujjatlarini tayyorlash va taqdimotlar o‘tkazish bilan shug‘ullanaman», – deydi Yelena Shokirova.

Shu bilan birga, uning uchun birinchi o‘rinda: “mehnatni muhofaza qilishni targ‘ib qilish va sanoat xavfsizligi asoslarini har bir insonga yetkazish natijalari- jamoamizning asosiy vazifalari”muhim ahamiyatga ega.

Qahramonimiz bo‘sh vaqtini qanday o‘tkazishni xush ko‘rishi haqida shunday deydi: «Men oilam bilan tabiat qo‘yniga chiqishga, sayohat qilishga, bolalar va yaqin insonlarim bilan vaqt o‘tkazishga harakat qilaman».

Yelena Shokirova o‘zining baxt resepti haqida qisqa va aniq gapiradi: «Baxt – bu sevgi! Oilaga, ishiga atrofimizni o‘rab turgan olamga muhabbatdir. Kompaniya mening taqdirim, kelajakka ishonchim va hayotimdagi quvonchli voqeaga aylandi!»