June 22, 2023

Монтаж ПВО на скважине № 13-ОЭ «Западный Куйи Сургиль»

Монтаж ПВО на скважине № 13-ОЭ «Западный Куйи Сургиль»

На скважине № 13-ОЭ «Западный Куйи Сургиль» специалистами ERIELL Group проведен монтаж ПВО на устье с опережением от нормативного времени на 30%.

Работы выполнялись Каршинской экспедицией Группы компаний под руководством механика службы ПВО Хакимова Ровшана Рустамовича.

Стоит отметить, что от труда специалистов по противовыбросовому оборудованию ПВО зависит безопасность ведения работ, обеспечение предупреждения выбросов и открытых фонтанов. Поэтому опережение запланированных работ без ущерба качеству и надежности показывает еще большее их мастерство.

“G‘arbiy Quyi Surg‘il” konidagi 13-sonli BE quduqg‘ida ChQU o‘rnatish

ERIELL Group mutaxassislari tomonidan “G‘arbiy Quyi Surg‘il” konidagi 13-sonli BE qudug‘ida quduq og‘ziga belgilangan vaqtdan 30 foiz avval ChQU o‘rnatish ishlari olib borildi.

Bu boadagi ishlar ChQU xizmati mexanigi Hakimov Rovshan Rustamovich rahbarligidagi kompaniyalar guruhining Qarshi ekspedisiyasi tomonidan amalga oshirildi.

Ishlarni o‘tkazishning xavfsizligi, chiqindilar va ochiq fontanlardan ogohlantirishni ta'minlash chiqindilarga qarshi uskunalari (ChQU) bo‘yicha mutaxassislarning mehnatiga bog‘liqligini ta'kidlash zarur. Shunga ko‘ra, yana ham katta mahorat sifat va ishonchni kamaytirmasdan rejadagi ishlardan ilgarilab ketishni isbotlaydi.