September 13, 2023

Интересное в отрасли: как нефть спасла китов от уничтожения

Интересное в отрасли: как нефть спасла китов от уничтожения

В XIX веке огромный спрос на китовый жир, применяемый в осветительных приборах, едва не прервал их существование, так как медленно горел без выделения дыма и неприятного запаха. Кроме того, китовый жир использовался для изготовления свечей, смазки часовых механизмов и других целей.

В связи с высоким спросом охота на китов в середине XIX века привела к почти полному исчезновению этих животных. Однако с развитием нефте- и газодобычи и более доступным использованием керосина в качестве источника освещения спрос на китовый жир резко снизился. В результате охота на китов постепенно прекратилась.

Изменение в потребительских предпочтениях сыграло значительную роль в сохранении китов и предотвращении их вымирания.

Sohadagi qiziqarli ma’lumotlar: neft qanday qilib kitlarni yo’qolib ketishdan qutqarib qolgan

XIX asrda yoritish asboblarida qo’llanilgan kit yog’iga bo’lgan talab oz qolsa ularning yo’q bo’lib ketishiga sabab bo’lardi. Chunki u tutun va yoqimsiz hid chiqarmasdan sekin yonar edi. Bundan tashqari, kit yog’i shamlarni, soat mexanizmlarining moylarini tayyorlashda va boshqa maqsadlarda ishlatilgan.

XIX asr o’rtalariga kelib, yuqori talab tufayli kitlarni ovlash bu jonivorlarning butunlay yo’q bo’lib ketishiga olib keldi. Biroq, neft va gaz qazib olishning rivojlanishi hamda kerosindan yoritish manbai sifatida foydalanishning ommalashishi bilan kit yog’iga bo’lgan talab keskin kamaydi. Natijada kit ovlash asta-sekin to’xtadi.

Istemolchilar talablaridagi o’zgarishlar kitlarni saqlab qolish va ularning qirilib ketishini oldini olishda muhim ro'l o'ynadi.