September 23, 2022

Завершен капитальный ремонт нефтепровода

Завершен капитальный ремонт нефтепровода

В середине сентября специалистами ERIELL Group завершен в Кашкадарьинской области капитальный ремонт внутрипромыслового нефтепровода на объектах заказчика SEG.

📌Протяженность нефтепровода от АГЗУ №1 (автоматизированная групповая замерная установка) до УПН «Западный Ташлы» (установка подготовки нефти) составляет 330 погонных метров. Диаметр 168х8мм.

📌В ходе ремонта была сделана замена дефектного участка трубопровода на новый сегмент.

✅Добавим, что этот нефтепровод предназначен для АГЗУ, на которой идет в автоматическом режиме определение продукции нефтяных скважин и контроль за их технологическими режимами.

✅Областью применения АГЗУ являются системы герметизированного сбора нефти и попутного газа на нефтепромыслах.

Проект: ««Капитальный ремонт основных фондов на объектах ИП ООО SEG»

Заказчик: ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi (SEG).

Neft quvurlarini kapital ta'mirlash yakunlandi

Joriy yil sentyabr oyining o‘rtalarida ERIELL Group mutaxassislari tomonidan buyurtmachi SEG ob'ektlarida Qashqadaryo viloyatida kon ichidagi neft' quvurlarini kapital ta'mirlash bo‘yicha ishlar yakunlandi.

📌 AGO‘Q-1(avtomatlashtirilgan guruhli o‘lchash qurilmasi)dan “G‘arbiy Toshli” NTQ (neft tayyorlash qurilmasi)gacha bo‘lgan neft quvurining uzunligi 330 metrni, diametri 168x8 mmni tashkil etadi.

📌 Ta'mirlash vaqtida quvur liniyasining nuqsonli qismi yangi segmentga almashtirildi.

✅ Ushbu neft quvuri AGO‘Q uchun mo‘ljallangan bo‘lib, u avtomatik ravishda neft quduqlarini mahsulotlarini aniqlash va ularning texnologik tartibini nazorat qilishini qo‘shimcha qilamiz.

✅ AGO‘Qni qo‘llash sohasi neft konlarida neft va bog‘langan gazni germetizasiyalangan yig‘ish tizimlari hisoblanadi.

«SEG MChJ XK ob'ektlarida asosiy fondlarni kapital ta'mirlash» loyihasidir.

Buyurtmachi: Sanoat Energetika Guruhi (SEG) MChJ XK.